Vakkenregistratie academiejaar 2017-2018 studenten faculteit Letteren en Wijsbegeerte

De informatie die op deze pagina stond, is niet langer van toepassing.

Alle informatie over vakkenregistratie is beschikbaar op het nieuwe studentenportaal: student.vub.be >>>