Vakkenregistratie

Het registreren van opleidingsonderdelen, kortweg de vakkenregistratie, is niet eenvoudig. Deze pagina beschrijft hoe je het moet doen.

In het geval van vragen i.v.m. het registreren van je vakken kan je terecht bij jouw faculteit en niet bij de Onderwijs- en Studentenadministratie. Bekijk zeker eerst de meest voorkomende foutmeldingen.

 

Wie registreert mijn vakken?

Elke student moet zijn of haar vakken (laten) registreren om te kunnen deelnemen aan de examens. De meeste studenten moeten dit zelf doen, maar er zijn uitzonderingen.

Zelf registreren

Faculteit registreert

  • studenten met een creditcontract

  • studenten met een examencontract

  • uitgaande Erasmusstudenten

  • inkomende Erasmusstudenten
  • gaststudenten

Centrale Doctoraatsbegeleiding registreert

Wanneer moeten vakken geregistreerd zijn?

Zo gauw je ingeschreven bent voor het academiejaar 2017-2018, kan je je vakken registreren vanaf dinsdag 1 augustus 2017.

  • deadline 1e semester en jaaropleidingsonderdelen: 15 oktober 2017

  • deadline 2e semester: 28 februari 2018

Nadien heb je toestemming nodig van de decaan. Meer info >>>

Hoe registreer ik mijn vakken?

Ben je student aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte? Lees zeker deze belangrijke info >>>

Je kan er op 3 manieren aan beginnen:

ik sluit aan bij mijn facultaire groepsessie >>>

 

 

ik kom naar de campus >>>

 

 

ik probeer het zelf online >>>

 

 

Log in in de SelfService Studenten met je NetID

Selecteer je vakken, bevestig die en controleer goed je winkelwagen voordat je de registratie voltooit.

Doorloop hier de vakkenregistratie stap voor stap.

Leerkrediet

Het opgenomen aantal studiepunten zal in mindering gebracht worden op je beschikbare leerkrediet indien je je inschrijft voor een initiële bachelor- of masteropleiding of voor een creditcontract.

Kinderbijslag

Om recht te hebben op kinderbijslag:

  • mag je niet ouder zijn dan 25 jaar én
  • moet je tijdens het academiejaar ingeschreven zijn én blijven voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract.

Zit je in je diplomajaar én omvat je studieprogramma een thesis of stageverslag, dan zijn geen 27 studiepunten vereist. Meer info >>> 

Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen kinderbijslag ontvangen.

Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen meer dan 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en zal je voor een volledig academiejaar kinderbijslag ontvangen.

Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten.  

Studietoelage van de Vlaamse overheid

Om voor een studietoelage van de Vlaamse overheid in aanmerking te komen, is het belangrijk om in te schrijven met een diplomacontract voor minstens 27 studiepunten (uitzondering: diplomajaar).
Studiepunten die je opneemt met een credit- of examencontract geven geen recht op een studietoelage. Naast deze studievoorwaarden, gelden er ook nationaliteits- en financiële voorwaarden. Meer info >>>

Zit je niet in je diplomajaar en ben je in het eerste semester voor minder dan 27 studiepunten ingeschreven? Dan voldoe je niet aan de voorwaarden en zal je voorlopig geen studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen.

Schrijf je in het tweede semester voor bijkomende opleidingsonderdelen in zodat je voor het eerste en tweede semester samen meer dan 27 studiepunten opneemt? Dan voldoe je vanaf dat moment wel aan de voorwaarden en kan je een studietoelage van de Vlaamse overheid ontvangen.

Je inschrijving wijzigen kan ook gevolgen hebben voor je recht op studietoelagen. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten.

Foutmeldingen en problemen

Ben je student aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte? Lees zeker deze belangrijke info >>>

Vaak is er een heel logische reden waarom het systeem je niet toelaat om een bepaald vak te kiezen. Kijk daarom zeker naar de helppagina SOS vakkenregistratie. Daar vind je een overzicht van alle beschikbare hulp en de meest voorkomende foutmeldingen.

 SOS Vakkenregistratie >>>>>>>

 

Meest voorkomende foutmeldingen >>>