Studietrajectbegeleiding

 • Heb je nood aan een aangepast studietraject of heb je vragen over je studieprogramma?
 • Heb je vragen over de toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde opleiding?
 • Is het je niet duidelijk hoe het zit met mogelijke herkansingen en bindende voorwaarden?
 • Wil je, nadat jouw vrijstellingen gekend zijn, je aangepaste studietraject bespreken?

Met deze en andere vragen kan je terecht bij de studietrajectbegeleiders. Jouw e-mail wordt zo snel mogelijk door een van hen behandeld. Een afspraak maken kan ook via onderstaande link. 

Voor de werkstudenten: wanneer de voorgestelde contacten via de online agenda niet passen, aarzel dan niet om een e-mail te sturen met enkele voorstellen. Dan zoeken we samen naar een geschikt contactmoment.

Mevr. Romy Demol

 • Communicatiewetenschappen
 • Politieke Wetenschappen
 • Sociologie

Afspraak

stbfaces [at] vub [dot] ac [dot] be

 Dhr. Ken Leemans
 • Bedrijfskunde

Afspraak

stbfaces [at] vub [dot] ac [dot] be

 

Dhr. Renaat Vandekerkhof

 • China Studies
 • Communication Studies
 • Euromaster
 • International Business (former Management Science)
 • Management
 • Social Sciences

Afspraak

stbfaces [at] vub [dot] ac [dot] be

 

Mevr. Janneke van den Hoven

 • Business & Technology
 • Handelsingenieur
 • TEW

Afspraak

stbfaces [at] vub [dot] ac [dot] be


BELANGRIJK: Vergeet bij het sturen van een email niet om je rolnummer en opleiding te vermelden.

TIP: misschien is je vraag al eerder gesteld. Check zeker de faq's.

Studiebegeleidingscentrum

Het Studiebegeleidingscentrum (SBC) helpt je graag verder bij vragen over jouw studie en studietraject. Meer informatie over studiebegeleiding vind je terug op hun website.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Wens je twee loopbanen te combineren, vraag dan een gecombineerde inschrijving aan.

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie pre- en corequisites bij opleidingen). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Studenten die een uitzondering willen aanvragen, kunnen dit doen via het online formulier ‘uitzondering studietraject’, te vinden bij ‘formulieren’.  

Deliberatie en studievoortgang

Deliberatie

Wil je weten hoe het zit met eventuele buispunten?
Hoe worden de examencijfers afgerond?
Wanneer ben je nu geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Het antwoord op deze vragen kan je hier nalezen.

Studievoortgang

De VUB hecht belang aan voldoende studievoortgang. Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding. Indien je geen enkel credit behaalt in een academiejaar, kan de examencommissie beslissen om je hernschrijving in dezelfde opleiding te weigeren.

Alle informatie hierover vind je hier terug.

Studievoortgangsbeslissing

Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing die jou is opgelegd, kan je hiertegen in beroep gaan.

Pre- en corequisites

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvan je dient aangetoond te hebben dat je de competenties eraan verbonden op voldoende wijze beheerst vooraleer je een ander opleidingsonderdeel kan aanvatten.

Je hebt voor een opleidingsonderdeel hetzij een verworven credit behaald (minstens 10/20) hetzij een toegekende credit verkregen (= toegestane onvoldoende die het voorwerp heeft uitgemaakt van een deliberatie waarbij je geslaagd werd verklaard).

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Per opleiding werden de huidige pre- en co-requisites verzameld. Ga dus naar opleidingen en klik op jouw opleiding.