Ondersteuningsaanbod

1. Studiefinanciering
2. Sociaaljuridische dienstverlening
3. Een luisterend oor bij studentenzorgen
4. Bijzondere procedure huisvesting

1. Studiefinanciering

Deze dienstverlening is enkel bedoeld voor studenten die het financieel moeilijk hebben. Er gelden ook algemene voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

2. Sociaaljuridische dienstverlening

“Verlies ik mijn kinderbijslag als ik werk?”
“Moeten mijn ouders mijn studies betalen?”
“Ik werk tijdens het academiejaar. Moet ik nu belastingen betalen?”
“Ik wil stoppen met studeren. Welke gevolgen kan dit hebben?

Je kan bij de Sociale Dienst Studenten terecht voor informatie en sociaaljuridisch advies op maat omtrent kinderbijslag, belastingen, onderhoudsplicht, je studie stopzetten, werken en studeren, recht op leefloon, …

Consulteer de website www.centenvoorstudenten.be voor basisinformatie omtrent de belangrijkste sociaaljuridische thema’s waarmee je als student geconfronteerd kan worden. Je vindt er tevens de meest actuele wetgeving, cijfergegevens en nuttige links.

3. Een luisterend oor bij studentenzorgen

Als student wil je in de best mogelijke omstandigheden studeren en je diploma halen.

Je komt soms in aanraking met persoonlijke, familiale en/of sociale problemen (bv: conflict met je ouders) of je kan geconfronteerd worden met onverwachte, praktische en administratieve problemen (bv: problemen met de uitbetaling kinderbijslag).

Samen bekijken we je situatie en zoeken we naar een oplossing. Indien nodig word je naar een geschikte dienst binnen of buiten de universiteit doorverwezen.

Onze medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Je verhaal is dus veilig en zal niet doorverteld worden.

4. Bijzondere procedure huisvesting

Via een bijzondere procedure kunnen studenten prioritair een VUB-kamer toegewezen krijgen. Dit is enkel mogelijk wanneer een kamer van de VUB essentieel is om de studies aan te vatten of tot een goed einde te brengen. Er moet aangetoond worden dat het niet hebben van een VUB-kamer de studies onmogelijk maakt en dat de student niet terecht kan op een kamer op de privémarkt.

Vooral medische en fysieke beperkingen of sociale en psychologische oorzaken kunnen hierbij aan de basis liggen. Financiële argumenten worden in deze procedure niet in acht genomen: studenten met een financiële nood kunnen beroep doen op andere vormen van ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Voor een aanvraag bijzondere procedure moet je persoonlijk langsgaan bij een medewerker van de Sociale Dienst Studenten met het aanvraagformulier en de nodige documenten die jouw bijzondere situatie kunnen aantonen. Afhankelijk van je situatie word je voor een extern advies doorverwezen naar de Medische Dienst, CAW Brussel of een medewerker van het Studiebegeleidingscentrum.

Wanneer aanvragen?

  • Uiterlijk 1 mei.

Na deze datum kan je nog enkel een aanvraag indienen als:

  • de situatie waarin je verkeert, is ontstaan na 1 mei én;
  • de situatie waarin je verkeert een VUB-kamer vereist om je studies aan te vatten of verder te zetten.