Studie- en examenflexibiliteit

Omdat we streven naar gelijkheid van kansen en diversiteit, bieden we studenten die studeren in een bijzondere situatie de mogelijkheid om het reflex-statuut aan te vragen.                    

Reflex?

Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Dit zijn aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om de student gelijke kansen te geven in een evaluatiesituatie.

Deze flexibiliteitsmaatregelen worden als redelijk beschouwd wanneer zij voldoen aan de volgende drie criteria:

 • Haalbaarheid: het perspectief van de student
  De student moet met zijn of haar specifieke situatie in acht genomen gelijke kans op slagen kunnen hebben.
 • Aanvaardbaarheid: het perspectief van de docent/eindtermen
  Er moet de garantie blijven dat een taak of examen van hetzelfde niveau blijft ongeacht de toegekende flexibiliteit.
 • Verdedigbaarheid: het perspectief van de medestudenten
  Andere studenten mogen niet het gevoel hebben benadeeld te worden t.o.v. een andere student.

Voor wie?

Volgende studenten komen in aanmerking voor studie- en examenflexibiliteiten:

1. Studenten met een functiebeperking:

 • Visuele/auditieve/motorische beperking
 • Coördinatiestoornis
 • Chronische medische aandoening
 • Leerstoornis
 • Aandachtsstoornis/hyperactiviteitsstoornis (ADHD)
 • Autismespectrumstoornis
 • Ticstoornis
 • Psychiatrische functiebeperking

2. Werkstudenten

3. Studenten met een mandaat als studentenvertegenwoordiger binnen de VUB

Denk je aanspraak te kunnen maken op redelijke flexibiliteit, maar kan je je niet terugvinden in één van bovenstaande groepen, neem dan contact op met begeleiding [at] vub [dot] ac [dot] be (Debbi de Caluwé) om jouw vraag te bespreken.

Topsportstudenten nemen contact op met de dienst topsport [dot] studie [at] vub [dot] ac [dot] be (Topsport & Studie).

Hoe aanvragen?

Maak eenvoudig en snel online een afspraak via onderstaande link of kom langs op het SBC-contactpunt. Tijdens een individueel gesprek bekijken we samen wat jouw noden zijn.

Let wel: om beroep te kunnen doen op studie- en examenfaciliteiten, moet je je aanvraag steeds kunnen staven met de juiste attesten. Hieronder vind je welke documenten we nodig hebben. Je mag deze ingevuld meebrengen naar het gesprek of nadien inleveren. We vragen je om deze ingevuld mee te brengen naar het gesprek.

Na deze eerste aanmelding wordt je vraag behandeld en wordt de geldigheid van je attesten nagegaan. Zodra je aanvraag in orde is, wordt je hiervan op de hoogte gebracht en ben je erkend als reflex-student.

Als reflexstudent denk je er zelf aan om voor elke examenperiode via e-mail volgende zaken door te geven:

 • Je rolnummer
 • Vak(ken) waarvoor je maatregelen aanvraagt
 • Titularis van het vak
 • De maatregelen waarvan je gebruik wenst te maken

Je contactpersoon bij de Studiebegeleiding geeft via een online tool je aanvragen door aan je docenten. Je wordt via e-mail op de hoogte gehouden van de status van je aanvragen. Lees deze mails aandachtig: als student ben je zelf verantwoordelijk voor een correcte opvolging van je aanvragen.

Belangrijke deadlines

 • Aanvragen 1e semester: 1 december
 • Aanvragen 2e semester: 1 mei
 • Aanvragen 2e zit: 15 juli

Studenten die na deze deadline een aanvraag indienen, kunnen dat semester geen beroep meer doen op flexibele maatregelen.

Uitzonderlijke situaties die zich na deze deadlines voordoen, komen wel nog in aanmerking voor redelijke flexibiliteiten.

Vertrouwelijkheid

Je reflex-dossier wordt opgevolgd door een studentenpsycholoog en wordt dus vertrouwelijk behandeld. Enkel met jouw toelating kan informatie worden doorgegeven.

Bij het aanvragen van redelijke aanpassingen wordt de reden van de aanvraag niet doorgegeven.