Inschrijving wijzigen

Twijfel je aan je studiekeuze? Denk je eraan iets anders te gaan doen? Weet je al welke andere opleiding je wilt volgen, of nog niet?

Raadpleeg zeker de informatie op de pagina over heroriënteren. Je kan ook contact opnemen met het StudieBegeleidingsCentrum (SBC). 

Hier vind je welke administratieve stappen je moet nemen:

Je gaat een andere VUB-opleiding volgen

Neem contact op met de studietrajectbegeleider van je nieuwe opleiding.

Gevolgen van deze wijziging

Betreft   Contacteer voor
meer info
Studiegeld Veranderen van opleiding aan de VUB kan zonder aanrekening van bijkomend studiegeld indien je dit doet voor 1 december. Indien je pas in het tweede semester gestart bent, kan je kosteloos wijzigen voor 1 maart.
! Indien je nieuwe jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk, zal desgevallend bijkomend studiegeld gevorderd worden.
Onderwijs- en Studentenadministratie
Kinderbijslag en studietoelagen Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag en studietoelagen. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Sociale Dienst Studenten
Leerkrediet Elke wijziging aan je jaarprogramma kan gevolgen hebben voor je leerkrediet. Informatie vind je op de pagina over heroriënteren. Studietrajectbegeleider

 

Je registreert extra vakken

Extra opleidingsonderdelen registreer je in de SelfService Studenten. Log hiervoor in met je NetID en paswoord. Bekijk hier de instructies.

Gevolgen van deze wijziging

Betreft   Contacteer voor
meer info
Studiegeld Indien je jaarprogramma meer studiepunten bevat dan oorspronkelijk, zal desgevallend bijkomend studiegeld gevorderd worden. Bij wijziging vanaf 1 december (voor wijziging van de keuze voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen) of vanaf 16 maart (voor wijziging van de keuze voor opleidingsonderdelen van het tweede semester) betaal je altijd studiegeld bij voor de bijkomende opleidingsonderdelen. Onderwijs- en Studentenadministratie
Kinderbijslag en studietoelagen Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag en studietoelagen. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Sociale Dienst Studenten
Leerkrediet Elke wijziging aan je jaarprogramma kan gevolgen hebben voor je leerkrediet. Informatie vind je op de pagina over leerkrediet. Studietrajectbegeleider

 

Je schrijft vakken uit 

Opleidingsonderdelen uitschrijven doe je in de SelfService Studenten. Log hiervoor in met je NetID en paswoord. Bekijk hier de instructies.

Gevolgen van deze wijziging

Betreft   Contacteer voor
meer info
Studiegeld Opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen die uitgeschreven worden voor 1 december, worden niet aangerekend, of eventueel terugbetaald. Hetzelfde geldt voor tweede semesteropleidingonderdelen die worden stopgezet voor 16 maart. Onderwijs- en Studentenadministratie
Kinderbijslag en studietoelagen Je inschrijving wijzigen kan gevolgen hebben voor je recht op kinderbijslag en studietoelagen. Informatie over de mogelijke gevolgen kan je nalezen op de website Centen voor Studenten. Sociale Dienst Studenten
Leerkrediet Elke wijziging aan je jaarprogramma kan gevolgen hebben voor je leerkrediet. Informatie vind je op de pagina over leerkrediet. Studietrajectbegeleider