Studentenadministratie voor studenten met een examencontract

Inschrijven

Je bent nieuw aan de VUB

  • Je moet je eerst thuis aanmelden. Bekijk de onderstaande info.
  • Nadat je toelating hebt verkregen voor je examcontract kan je langskomen op de campus om je inschrijving te voltooien. Maak een afspraak >>>

Aanmelden

! Om tot een examencontract te worden toegelaten moet je minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.

! Belangrijke data

Het verzoek tot inschrijving onder examencontract met het oog op het behalen van credits voor opleidingsonderdelen van

  • het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen moet uiterlijk op de laatste werkdag vóór 15 oktober 
  • het tweede semester moet uiterlijk op de laatste werkdag vóór 15 februari

bij het secretariaat van de faculteit worden ingediend.

Formulier ‘Toelating voor examencontract'

Om een vak/vakken te volgen met een examencontract, heb je altijd vooraf toestemming nodig van de faculteit die het vak/de vakken aanbiedt. De toestemming vraag je aan met het formulier ‘Toelating voor examencontract’. Dit vul je in en dien je vervolgens in ter goedkeuring van de studietrajectbegeleider van de faculteit. 

! Als je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een formulier laten ondertekenen.

Online aanmeldingsapplicatie

Als je toelating gekregen hebt, kan je je aanmelding(en) doen via de online aanmeldingsapplicatie

Bij het tabblad ‘programmakeuze’, bij 'programmakeuze', bij 'filter aanbod' kies je voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier'.

Indien je toelating gekregen hebt voor een examencontract met het oog op

Contact opnemen met de Onderwijs- en Studentenadministratie

In beide bovenstaande gevallen neem je na voltooiing van je aanmelding contact op met de Onderwijs- en Studentenadministratie via studentenadministratie [at] vub [dot] ac [dot] be om je contracttype te laten aanpassen (van creditcontract naar examencontract of van diplomacontract naar examencontract).

Inschrijvingscontract ondertekenen online

Wanneer je toelating krijgt om in te schrijven, ontvang je via e-mail een link naar de SelfService Studenten. Hier kan je je inschrijvingscontract ondertekenen. Door je akkoord te verklaren met de algemene voorwaarden onderteken je het inschrijvingscontract.

Herinschrijven

Herinschrijven voor een examencontract is niet mogelijk. Voor een examencontract moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen met het formulier 'toelating voor examencontract'. Zodra je de toelating hebt, kan je je aanmelden voor een examencontract via de SelfService Studenten. Log daarvoor in met je VUB NetID en kies voor 'nieuwe aanmelding'