Studentenadministratie voor studenten met een creditcontract

Inschrijven

Je bent nieuw aan de VUB

  • Je moet je eerst thuis aanmelden. Bekijk de onderstaande info.
  • Nadat je toelating hebt verkregen voor je creditcontract kan je langskomen op de campus om je inschrijving te voltooien. Maak een afspraak >>>

Aanmelden

! Om tot een creditcontract te worden toegelaten moet je minstens over een diploma secundair onderwijs beschikken.

! Belangrijke data

Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor opleidingsonderdelen van

  • het eerste semester en jaaropleidingsonderdelen moet uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 oktober 
  • het tweede semester moet uiterlijk op de laatste werkdag vóór 15 februari

bij het secretariaat van de faculteit worden ingediend. 

Toestemming vragen

Om een vak/vakken te volgen met een creditcontract, heb je altijd vooraf toestemming nodig van de faculteit die het vak/de vakken aanbiedt. De toestemming vraag je aan met het formulier ‘Toelating voor creditcontract’. Dit formulier vul je in en dien je vervolgens in ter goedkeuring van de studietrajectbegeleider van de faculteit. 

! Als je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een formulier laten ondertekenen.

Online aanmelden

Als je toelating gekregen hebt, kan je je aanmelding(en) doen via de online aanmeldingsapplicatie

Bij het tabblad ‘programmakeuze’, bij 'programmakeuze', bij 'filter aanbod' kies je voor 'toon mij het volledige VUB-aanbod in functie van toelating op dossier'.

Vervolgens kies je bij ‘opleidingsniveau’, ‘studieprogramma’ en ‘studieplan’ voor ‘creditcontract’:

Bij de pagina 'documentenchecklijst' wordt je gevraagd om een aantal documenten up te loaden, waaronder ook het toelatingsformulier.

Herinschrijven

Jaarlijks opnieuw aanmelden

Herinschrijven voor een creditcontract is niet mogelijk. Voor een creditcontract moet je ieder academiejaar opnieuw toelating vragen met het formulier 'toelating voor creditcontract'. Zodra je de toelating hebt, kan je je aanmelden voor het creditcontract via de SelfService Studenten. Log daarvoor in met je VUB NetID.