Bevordering ambtenaren naar niveau A

Wie als statutair federaal ambtenaar werkt, heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om te bevorderen naar niveau A.

Deze bevorderingsselectie naar niveau A is onderverdeeld in 3 reeksen van testen.
De tweede reeks betreft 'evaluatie kennisverwerving'. Kandidaten die geslaagd zijn voor reeks 1, moeten vier vakken (opleidingsonderdelen) - van minstens 4 ECTS-studiepunten - uit een masterprogramma van een universiteit of hogeschool volgen. Eén vak moet betrekking hebben op recht, economie of overheidsfinanciën en drie vakken zijn vrij te kiezen, in overleg met de P&O-directeur.

4 vakken volgen uit een masterprogramma aan de Vrije Universiteit Brussel

Inschrijven via creditcontracten

Om je in dit kader in te schrijven aan de Vrije Universiteit Brussel, sluit je een creditcontract af.

Deadlines

Het verzoek tot inschrijving onder creditcontract voor opleidingsonderdelen (vakken) is gebonden aan de volgende deadlines:

semester deadline indienen verzoek
eerste semester en jaaropleidingsonderdelen uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 oktober
tweede semester uiterlijk de laatste werkdag vóór 15 februari

Toelatingsvoorwaarden en procedure

Per faculteit kunnen de toelatingsvoorwaarden en de procedure van aanvragen verschillen.

Klik voor de toelatingsvoorwaarden en de procedure per faculteit op de betreffende onderstaande links.
Indien er geen link is om op te klikken, contacteer dan de contactpersoon die vermeld staat.

 

 Faculteit

Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
Geneeskunde en Farmacie - Contacteer studietrajectbegeleider Petra Jacobs
Interfacultair Departement voor Lerarenopleiding - Contacteer de studietrajectbegeleider 
Ingenieurswetenschappen - Contacteer de studietrajectbegeleider
Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
Letteren en Wijsbegeerte - Contacteer de studietrajectbegeleider
Psychologie en Educatiewetenschappen - Contacteer de studietrajectbegeleider
Recht en Criminologie
Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen - Contacteer de studietrajectbegeleider

! Wanneer je vakken van verschillende faculteiten wilt volgen, moet je per faculteit een aanvraag indienen.

Studiegeld

De tarieven voor het studiegeld voor academiejaar 2017-2018 bekijken >>>