Studentenraad

Home >>
studentenraad [at] vub [dot] ac [dot] be

Ondersteuning voor studenten

Over de studentenraad

Vergaderingen

Over de studentenraad

Verkiezingen

Elke student kan zich kandidaat stellen voor de Studentenraad. Meer informatie over wie stemgerechtigd is en hoe je je kandidaat kan stellen, vind je in het Algemeen Reglement terug.

Uit de kandidaturen verkiest de universitaire studentengemeenschap jaarlijks de studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad. Per faculteit worden er twee kandidaten verkozen. Over de faculteiten heen worden er nog eens vier kandidaten verkozen. Samen vormt dat een Studentenraad met 20 leden.  

Wat doet de studentenraad

De studenten zijn medebestuurders in het uitvoeren van het beleid aan de VUB; in elk VUB-bestuursorgaan zetelt er minstens 10% studenten. Aan het begin van elk academiejaar duidt de Studentenraad de studentenvertegenwoordigers aan die zullen participeren aan de verschillende VUB-bestuursorganen of -commissies. De Studentenraad doet deze benoemingen ook voor de externe raden waarin de VUB-studenten vertegenwoordigd zijn. De verdeling over de verschillende interne raden, commissies en externe raden vind je hier terug.

Daarnaast heeft de Studentenraad nog volgende bevoegdheden:

 • Verdedigen van de belangen van de studenten
 • Uit eigen beweging schriftelijke adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden die de studenten aanbelangen
 • Beslissen over het beleid van de verschillende studentenvoorzieningen
 • Goedkeuren van de begroting en de besteding van de sociale toelagen
 • Goedkeuren van het jaarverslag “studentenvoorzieningen
 • Formuleren van voorstellen over samenwerkingsakkoorden

Dankzij die bevoegdheden kon de Studentenraad de voorbije jaren onder andere volgende acties in het belang van de studentengemeenschap realiseren:

 • het vroeger beschikbaar zijn van de examenroosters
 • lockers voor de studenten
 • een broodautomaat op de campus
 • meer plaats en betere uren voor de massablokken
 • het ter beschikking stellen van oordopjes op TD’s
 • een transparant puntensysteem voor het verdelen van subsidies onder de erkende studentenverenigingen
 • de Lounge Bar 1050 en de Lounge Bar 1090

Is er ook een Stuvoraad?

In lijn met de regelgeving van de Vlaamse Overheid heeft de Vrije Universiteit Brussel ook een Stuvoraad. Volgens de bepalingen staat die in voor het beleid en de vertegenwoordiging van de VUB-studenten op vlak van ‘studentenvoorzieningen’: voeding, huisvesting, sociale dienstverlening, medische en psychische dienstverlening, vervoer en studentenwerking. Aan onze universiteit zijn de vertegenwoordigers in de Studentenraad en de Stuvoraad dezelfde. Spreken we op deze webpagina over de Studentenraad, dan is de Stuvoraad en zijn bevoegdheden daar dus mee in inbegrepen. 

Statuut van de studentenvertegenwoordigers

Studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad dragen een grote verantwoordelijkheid. Het Participatiereglement van de VUB kent daarom een speciaal statuut toe aan deze studentenvertegenwoordigers. Dat houdt onder andere de toekenning van het statuut van reflex-studenten in (art. 4 van het Onderwijs- en Examenreglement).

Leden

Een overzicht van de huidige samenstelling van de studentenraad kan je hier vinden.