Reglementen en formulieren

TALK »

SKAR »

HIST »

TTKA »

FILO »

Formulieren

Reglementen

Reglementen bachelorpaper

Reglementen masterproef

Doctoraatsreglement

Informatiebrochures BA/MA

Deze brochures geven een overzicht van de vakken die je kan volgen in kader van een samenwerkingsovereenkomst met een andere instellingen.

  • Voor bachelorstudenten
  • Voor masterstudenten

Inschrijvingsinfo