Reglementen

Studentenraad »

Reglementen studentenorganisaties »

Centrale reglementen van de universiteit »

Facultaire reglementen »

  Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School
  Geneeskunde en Farmacie
  Interfacultair Departement Lerarenopleiding
  Ingenieurswetenschappen
  Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
  Letteren en Wijsbegeerte
  Psychologie en Educatiewetenschappen
  Recht en Criminologie
  Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen

Codex Hoger Onderwijs »

De Codex Hoger Onderswijs is een verzameling van alle decreten over het hoger onderwijs sinds het universiteitsdecreet. Meer informatie vind je hier.