Proclamatiecode

Deze informatie betreft academiejaar 2016-2017

De proclamatiecode op je puntenblad is de enige officiële uitslag

Jouw puntenblad* kan je na de deliberatie door de faculteit downloaden in de Self Service Studenten. Klik hier voor instructies om dat te doen.

Op het puntenblad staat een proclamatiecode. Deze code is jouw enige officiële uitslag.

Indien je na de eerste zit nog niet geslaagd bent voor al je vakken, word je automatisch ingeschreven voor deelname aan de tweede zittijd. Enkel voor bepaalde examens is het nodig dat je een examenmoment kiest (bv. via Pointcarré). Dit wordt steeds vermeld op het examenrooster.

Proclamatiecode

Betekenis

Bindende voorwaarden (1)

Je krijgt bindende voorwaarden opgelegd omdat je niet minstens 60% van de opgenomen ECTS-credits hebt behaald in je loopbaan (bvb. bachelor of master). Je moet bij je volgende inschrijving onder diplomacontract minstens 75% van de opgenomen credits behalen in die loopbaan.

Lees hier meer over de manier waarop de VUB jouw studievoortgang bewaakt.

Gecombineerde inschrijving niet geslaagd lagere vooropleiding Omdat je niet geslaagd bent voor je vooropleiding, kan je (nog) niet afstuderen voor je 'hogere' opleiding.
Geslaagd Je hebt je programma met succes afgerond. Indien je een diploma verwerft, wordt op basis van je gewogen gemiddelde een graad van verdienste toegekend.
Inschrijving niet toegelaten (1)

Je hebt dit academiejaar geen enkele credit verworven. Daarom wordt je herinschrijving voor deze opleiding geweigerd.

Lees hier meer over de manier waarop de VUB jouw studievoortgang bewaakt.

 

Inschrijving niet toegelaten (3)

Je mag je niet meer inschrijven voor dezelfde opleiding, omdat je de bindende voorwaarden niet bent nagekomen. Je hebt in het verleden dus de proclamatiecode ‘bindende voorwaarden’ gekregen, maar behaalde dit academiejaar niet de verwachte resultaten.

Lees hier meer over de manier waarop de VUB jouw studievoortgang bewaakt.

Niet geslaagd Je herneemt volgend jaar alle opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10/20 scoorde.
De opleidingsonderdelen waarvoor je 10/20 behaalde moet je niet hernemen. Voor deze vakken heb je een credit verworven.

Je kan komend academiejaar verder studeren in een individueel studietraject. De studietrajectbegeleider kan je helpen om je programma samen te stellen.

Open zittijd Nog niet al je examenresultaten zijn bekend. Jouw definitieve proclamatiecode zal later worden toegekend.
Uitgesteld naar 2e zittijd Voor de examens waarvoor je minder dan 10/20 scoorde mag je opnieuw examen afleggen in de tweede zittijd.
Uitgesloten van de zittijd Er werd jou een tuchtsanctie opgelegd.
Verderzetting studietraject Je herneemt volgend jaar alle opleidingsonderdelen waarvoor je minder dan 10/20 scoorde.
De opleidingsonderdelen waarvoor je 10/20 behaalde moet je niet hernemen. Voor deze vakken heb je een credit verworven.

Je kan komend academiejaar verder studeren in een individueel studietraject. De studietrajectbegeleider kan je helpen om je programma samen te stellen.

Deze proclamatiecodes worden toegekend volgens de bepalingen van het onderwijs- en examenreglement 2016-2017.

Heb je vragen?

  • Wanneer je onjuistheden constateert bij je punten, meld die dan zo spoedig mogelijk op je faculteitssecretariaat.
  • Met vragen rond deliberatieregels, de gevolgen van je resultaten voor je studietraject en de mogelijkheden voor heroriëntering kan je steeds terecht bij je studietrajectbegeleider.

In beroep

Als je meent dat je recht is geschonden, dan kan je binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Lees hier hoe je dat doet.

*Let op!

Gaststudenten (studenten van andere universiteiten en van hogescholen) en Erasmus studenten kunnen hun punten niet raadplegen in de Self Service Studenten.

  • Erasmusstudenten ontvangen een e-mail vanuit het Studenten Administratie Centrum met een PDF met resultaten. Deze resultaten worden eerst verrekend naar het puntensysteem van hun eigen onderwijsinstelling.
  • Gaststudenten ontvangen hun resultaten via hun eigen onderwijsinstelling.