Reglementen en formulieren

 Snel naar:

Centraal doctoraatsreglement

Centraal Reglement voor de Toekenning van de Academische Graad van Doctor: Centraal Doctoraatsreglement laatste versie goedgekeurd door de Academische Raad op 5 oktober 2015)

 

Aanvullende facultaire doctoraatsreglementen

  Klik hier voor bijkomende informatie over het doctoraatstraject en de inschrijving in de faculteit GF (01/2012).

 

Profiel van de goede promotor

Profiel van de goede promotor (onderdeel van het OZR-reglement)

Doctoraatsonderwerpen

Overzicht doctoraatsonderwerpen

Opvolgingsverslagen

Elke doctoraatsstudent moet jaarlijks een opvolgingsverslag indienen bij zijn/haar faculteit. De verslagen dienen in principe vóór 1 mei binnen te zijn, maar let op! sommige faculteiten vermelden in hun aanvullend facultair doctoraatsreglement een vroegere interne deadline. Neem contact op met het secretariaat van je faculteit voor een eventueel recentere versie.

 Procedure inschrijving doctoraat en aanstelling als doctoraatsbursaal

 • Procedure inschrijving doctoraat en aanstelling als doctoraatsbursaal

Doctoraatsopleiding en Doctoral Schools

Reglementen

Formulieren voor VUB doctorandi

 • Registratie reguliere opleidingsonderdelen 
  Gebruik dit formulier om je in te schrijven voor vakken van het reguliere aanbod van de VUB. Houd rekening met deadlines. Dien het in bij, of mail het door naar, de Centrale Doctoraatsbegeleiding.
 • Aanvraag Getuigschrift Doctoraatsopleiding  
  Doctorandi die min. 30 studiepunten hebben behaald én het doctoraatsproefschrift met succes verdedigd hebben, kunnen het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding ontvangen, naast het diploma dat de graad van doctor verleent. Dit getuigschrift wordt ondertekend door de Rector van de Vrije Universiteit Brussel.
 • Registratie als gaststudent aan de UGent
  VUB doctorandi die wensen deel te nemen aan reguliere opleidingsonderdelen en/of Doctoral Seminars aan de UGent dienen gebruik te maken van dit formulier om zich te registreren als gaststudent. Klik hier voor meer informatie.
 • Bewijs van deelname
  Dit formulier kan je gebruiken als bewijs van deelname aan activiteiten georganiseerd door de Doctoral Schools en de Centrale Doctoraatsbegeleiding. Laat het formulier ondertekenen door de docent/spreker/organisator van de activiteit. Dit formulier dient enkel als bewijs van deelname voor eigen gebruik (bv. voor het opvolgingsverslag) De Centrale Doctoraatsbegeleiding en de Doctoral Schools maken gebruik van aanwezigheidslijsten als bewijs van deelname aan de door hun georganiseerde activiteiten.

 

Voor doctorandi van andere Vlaamse universiteiten

Doctorandi van de andere Vlaamse universiteiten kunnen gratis deelnemen aan het merendeel van de reguliere opleidingsonderdelen.

 1. Daarvoor moeten ze zich eerst inschrijven als gastsstudent via de online aanmeldingstool
 2. Als ze eenmaal ingeschreven zijn en over een studentennummer beschikken, kunnen ze gebruikmaken van het formulier 'registratie reguliere opleidingsonderdelen' om zich voor vakken te laten registreren via de Centrale Doctoraatsbegeleiding.

 

Contract voor gezamenlijke doctoraten

Alle contracten voor gezamenlijke doctoraten dienen door de Centrale Doctoraatsbegeleiding behandeld te worden! Gelieve ons altijd te contacteren (jointphd [at] vub [dot] ac [dot] be )als u een gezamenlijk doctoraat wenst op te starten, en dit minstens één jaar vóór de verdediging.

 

Voor AAP, WPP en bursalen

Voor Assisterend Academisch Personeel (AAP) en Wetenschappelijk en Pedagogisch Personeel (WPP)

 • (Her-)aanstelling AAP en WPP
 • Registratieformulier Onderzoek
 • Formulier bijkomende termijn AAP

Voor doctoraatsbursalen

 • Aanstelling bursaal (Gebruik dit formulier om je aanstelling als bursaal bij de personeelsdienst te regelen zodat de doctoraatsbeurs uitbetaald kan worden. Je kunt hier geen financiering mee aanvragen.)

 

Met de steun van