Doctoraatsportfolio

 

WAT?

Het Doctoraatsportfolio, of kortweg PhD Portfolio, is een online persoonlijk documentatiesysteem van het onderzoekstraject dat je zal toelaten:

 • online de nodige informatie te verzamelen voor de jaarlijkse verslaggeving aan de (Interdisciplinaire) Commissie voor Doctoraatsopvolging inzake de voortgang van het doctoraat;
 • ten allen tijde een stand van zaken te kunnen raadplegen en aanpassen van het persoonlijk doctoraatsopleidingstraject;
 • een dossier te ontwikkelen (bijvoorbeeld naar de toekomstige werkgever toe) dat een concreet en overtuigend beeld geeft van het doctoraatstraject (Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding). 

Het Doctoraatsportfolio biedt doctorandi de mogelijkheid ten allen tijde een up-to-date overzicht te raadplegen van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in het kader van hun doctoraat en van de doctoraatsopleiding.

Er worden 4 soorten activiteiten opgenomen in het doctoraatsportfolio:

 1. Reguliere vakken (intern en extern georganiseerd)
 2. Doctoral Seminars & Workshops (intern en extern georganiseerd)
 3. Onderzoeksgerelateerde activiteiten (publicaties, congresdeelnames, papers, awards, ...)
 4. Openbare doctoraatsverdediging

Aan het einde van het doctoraatstraject kunnen doctorandi via hun portfolio de aanvraag voor het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding indienen of voor een Attest van gevolgde activiteiten.

Belangrijk! Lees hier meer over de doctoraatsopleiding en wat deze inhoudt.

  

OOK EEN ROL VOOR PROMOTOREN

Het doctoraatsportfolio voorziet in een validatie van gevolgde activiteiten door de promotor. Door een activiteit goed te keuren, bevestigt de promotor dat deze gevolgd werd ter ondersteuning van het doctoraat. Deze validatie wordt rechtstreeks in het doctoraatsportfolio toegekend.

 

UNDER CONSTRUCTION

Het Doctoraatsportfolio is momenteel nog niet volledig operationeel.

Deze functionaliteiten zijn al geactiveerd:

 • interne activiteiten waarvoor geregistreerd wordt via CaLi (voorlopig enkel reguliere vakken) worden automatisch opgeladen in het portfolio
 • het goedkeuringsproces voor de promotor en de DS-directeur
 • doctorandi kunnen externe activiteiten toevoegen aan hun persoonlijk portfolio + bewijsstukken
 • overzicht van activiteiten genereren voor bijvoorbeeld het opvolgingsverslag

 

Deze functionaliteiten dienen nog geactiveerd te worden:

 • onderzoeksgerelateerde activiteiten worden automatisch gemigreerd van Pure (het nieuwe R&Dnet) naar je persoonlijk Portfolio
 • het aanvragen van het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding of het Attest via je Portfolio (in plaats van een papieren aanvraag).

 

LINK NAAR PORTFOLIO

https://administratie.cumulus.vub.ac.be

Je vindt het PhD Portfolio in je SelfService in CaLi.

Je hebt toegang tot je PhD Portfolio op voorwaarde dat:

 • je ingeschreven bent als doctoraatsstudent
 • de naam van de promotor aan de inschrijving werd toegevoegd
 • de keuze van de Doctoral School aan de inschrijving werd toegevoegd

 

HANDLEIDINGEN & HAND-OUTS

 

WAAR KAN JE TERECHT MET VRAGEN?

Voor vragen over de doctoraatsopleiding, over foutief weergegeven informatie in het portfolio of over het gebruik van het portfolio: doctoral [dot] schools [at] vub [dot] ac [dot] be

Indien je geen toegang hebt tot het doctoraatsportfolio, zijn je inschrijvingsgegevens waarschijnlijk niet compleet. Ga in dat geval even langs bij je faculteitssecretariaat om dit te controleren.

 

 

 

 

 

 

Met de steun van