De Centrale Doctoraatsbegeleiding

 

Wat doet de Centrale Doctoraatsbegeleiding (niet)?

De Centrale Doctoraatsbegeleiding is het centrale aanspreekpunt voor alle (toekomstige) doctoraatsstudenten van de Vrije Universiteit Brussel. Doctorandi kunnen bij ons terecht voor alles wat het doctoraatsproces betreft, zolang het niet om vakspecifieke zaken gaat. Met dergelijke vragen dienen de doctorandi zich immers tot hun promotor te richten. De Centrale Doctoraatsbegeleiding zal ook nooit over de toelating van een kandidaat-doctorandus beslissen; dit is volledig de bevoegdheid van de faculteiten. Klik op volgende links om meer te weten te komen over de toelatingsvoorwaarden en de aanvraagprocedure.

De Centrale Doctoraatsbegeleiding stelt zelf geen fondsen ter beschikking, maar kan de doctoraatsstudent wel wegwijs maken in het geheel aan financieringskanalen voor wetenschappelijk onderzoek dat er binnen de Vrije Universiteit Brussel bestaat. Hier vind je alvast een eerste aanknopingspunt voor je zoektocht naar financiering.

Daarnaast organiseert de Centrale Doctoraatsbegeleiding i.s.m. de Doctoral Schools verscheidene workshops speciaal voor doctorandi en kondigen wij een selectie van workshops aan, aangeboden door andere diensten binnen de universiteit. De bedoeling van dit geheel aan seminaries is om de doctoraatsstudent de mogelijkheid te bieden vaardigheden te ontwikkelen die zowel het onderzoek als het eventuele onderwijs ondersteunen, maar ook (later) buiten het vakgebied en de academische omgeving van pas komen. Deze workshops zijn voor doctorandi doorgaans gratis. Klik hier voor een overzicht van de beschikbare workshops.

Nieuws over doctoreren, zoals de eerstvolgende workshops, deadlines voor fondsen, bepaalde niet-vakgebonden (inter)nationale seminaries… en ander relevant nieuws met betrekking tot het doctoraatsproces wordt mee opgenomen in de wekelijkse nieuwsbrief voor studenten. Je kan deze nieuwsitems ook hier raadplegen.

 

 

Met de steun van