De goede promotor

De promotor is verplicht de doctorandus/a te begeleiden en te stimuleren bij de voorbereiding van het doctoraatsproefschrift. De doctorandus/a heeft echter dezelfde verplichting naar de promotor(en) toe.

Om de verwachtingen van alle partijen duidelijker te stellen, werd door de Onderzoeksraad (OZR) het "Profiel van de goede promotor" opgesteld. De principes die hierin verwoord worden, dienen als maat voor de Commissie voor de doctoraatsopvolging (CDO) bij de jaarlijkse opvolging van het goede verloop van de doctoraten in de faculteiten. De verbintenis die aangegaan wordt, wordt eveneens bekrachtigd door het "registratieformulier onderzoek" dat bij elke (her)aanstelling ingevuld moet worden door de onderzoeker en de promotor.

 

Met de steun van