Begeleiding

Een goede ondersteuning is onontbeerlijk voor het welslagen van je doctoraat. Hoewel een grote mate van zelfstandigheid en vertrouwen in eigen kunnen verwacht wordt, wil dit geenszins zeggen dat je de weg alleen hoeft af te leggen. Je promotor is er om je bij te staan met zijn enthousiasme en expertise, waar je gretig gebruik van mag maken! Zie verder voor het volledig profiel van een goede promotor. Bespreek met hem op welke manier je begeleiding van hem of haar wenst en maak concrete afspraken op korte en lange termijn!

Daarnaast is er ook je begeleidingscommissie die mee je voortgang bewaken en de nodige feedback kunnen geven om je doctoraat een niveau hoger te tillen. Heb je nog geen begeleidingscommissie maar heb je nood aan extra feedback? Bespreek wie hiervoor geschikt kan zijn met je promotor en nodig ze eens uit voor een verkennend gesprek!

Ben je niet tevreden over je begeleiding of zit je met vragen die je promotor niet kan beantwoorden? De ombudspersoon weet ongetwijfeld raad. Zie ook verderop.

Uiteraard is de Centrale Doctoraatsbegeleiding er ook steeds om je bij te staan bij administratieve beslommeringen. Bekijk onze veelgestelde vragen, bel of kom langs als je ergens vast mee zit!

Zit je niet goed in je vel en heb je niemand binnen de onderzoeksgroep met wie je er kan over praten? Het CAW Brussel op de campus Etterbeek biedt psychologische ondersteuning aan al haar studenten, ook doctorandi. Meer info vind je hier

Binnenkort zal je ook de mogelijkheid hebben om een buddy te kiezen - iemand met je ze zowel inhoudelijk als niet-inhoudelijke problemen in verband met je doctoraat kunt bespreken op een informele manier. Later meer hierover!

 

Met de steun van