Doctoreren aan de Vrije Universiteit Brussel – welke zijn de betrokken diensten?

 

Aanvraag & inschrijving Het doctoraat Verdediging & diploma

Onderwijs- en Studentenadministratie
(voorheen StudentenAdministratieCentrum (SAC))

Centrale Doctoraats-begeleiding (DocBe)

Faculteit

Faculteit

Doctoral Schools
Onderwijs- en Studentenadministratie
(voorheen StudentenAdministratieCentrum (SAC))
 
Faculteit
 

 

De Centrale Doctoraatsbegeleiding

De Centrale Doctoraatsbegeleiding is het centrale aanspreekpunt voor alle (toekomstige) doctoraatsstudenten van de Vrije Universiteit Brussel. Doctorandi kunnen bij ons terecht voor alles wat het doctoraatsproces betreft, zolang het niet om vakspecifieke zaken gaat.

Bezoek de website voor meer informatie over ons, het doctoraatstraject en de doctoraatsopleiding!

 

De Doctoral Schools

Deze Doctoral Schools zijn interdisciplinaire en interfacultaire organen die werden opgericht in 2007 en de ondersteuning van doctorandi, het stimuleren van kwaliteit en promoten van junior onderzoek tot doel hebben door middel van het organiseren, coördineren en erkennen van workshops, seminaries, master classes, reguliere opleidingsonderdelen, enz.

Deze Doctoral Schools hebben als doel om de Doctoraatsopleiding een duidelijk kader te verlenen en op die manier de visibiliteit en uitstraling van het doctoraat te vergroten, zowel binnen als buiten de academische wereld.

De Vrije Universiteit Brussel heeft drie Doctoral Schools:

 

De Onderwijs- en Studentenadministratie

 • behandelt als eerste je aanvraagdossier voor toelating tot het doctoraat. Zij controleren je gegevens en contacteren je, indien nodig, om je dossier te vervolledigen.
 • nodigt je uit om je eerste inschrijving te completeren na goedkeuring van de Faculteitsraad én verstuurt de jaarlijkse uitnodiging tot hernieuwing van de inschrijving mits een positief advies van de facultaire doctoraatsopvolgingscommissie.
 • beheert je persoonlijke gegevens.
 • zorgt voor het drukken van je doctoraatsdiploma (afgeleverd door de Faculteit) én van het Getuigschrift van de Doctoraatsopleiding (afgeleverd door de Centrale Doctoraatsbegeleiding).
 • contact

 

De Faculteiten

 • de faculteitsraden behandelen de aanvragen tot inschrijving voor het doctoraat en beslissen over de toelating tot het doctoraat (en, indien van toepassing, over de voorwaarden verbonden aan deze toelating).
 • beslissen over aanvullende facultaire bepalingen als aanvulling op het Centraal Reglement voor de toekenning voor de Academische Graad van Doctor.
 • richten een Commissie voor Doctoraatsopvolging op die als taak heeft te waken over het vlotte verloop van alle doctoraten binnen de faculteit. De commissie evalueert jaarlijks de vorderingen van de doctorandi en levert op basis van deze evaluatie een positief of negatief advies tot hernieuwing van de inschrijving.
 • stellen bij neerlegging van het doctoraat de doctoraatsjury samen, duiden een voorzitter aan en organiseren de private én publieke doctoraatsverdedigingen.
 • leveren het doctoraatsdiploma af.
 • contact 

 

Met de steun van