Ondernemen

Master of Science in de Bedrijfskunde

Keuzevakken binnen je opleiding

Attest Bedrijfsbeheer (bachelorstudenten)

Starter Seminars (masterstudenten & PhD)

Flexibel studeren als ondernemer

Aan de VUB maak je kennis met bedrijfsbeheer en ondernemerschap. Vooral mensen met een niet-economische opleiding worden aangemoedigd om bedrijfseconomische vakken te ontdekken.

Master of Science in de bedrijfskunde

De Master of Science in de bedrijfskunde richt zich op studenten met een niet-economische vooropleiding en wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs aangeboden.

Dit programma biedt je

  • de kans om als niet-econoom op korte termijn managementvaardigheden te verwerven;
  • de kans een brede kijk op managementissues en verschillende economische domeinen te ontwikkelen;
  • wetenschappelijke kennis met aandacht voor toepassingen in de praktijk;
  • een mix van docenten uit de academische wereld en professionals, die een constante link verzekert tussen theorie en praktijk door gastcolleges, testimonials, cases...

De Master of Science in de bedrijfskunde wordt ook in het Engels aangeboden: Master of Science in Management.

Keuzevakken binnen je opleiding

Tijdens je opleiding kan je via een aantal keuzevakken kennismaken met bedrijfseconomie en ondernemerschap:

Inleiding tot het bedrijfsbeheer (NL) of Introduction to business (ENG) is een basiscursus met als doel je inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten die een rol spelen in de werking van een organisatie. 

Afhankelijk van je opleiding zijn er ook een aantal businessvakken geïntegreerd in je opleiding. 

De bedrijfseconomische aspecten van een bepaalde technologische sector worden in kaart gebracht in volgende Engelstalige opleidingsonderdelen:

Attest Bedrijfsbeheer (voor bachelorstudenten)

Het Attest Bedrijfsbeheer is een voorwaarde om een bedrijf te mogen oprichten. Elk bachelordiploma geeft automatisch recht op dit attest. Wil je echter tijdens je bachelorstudies al ondernemen? Dan kan je vanaf academiejaar 2016-2017 starten in een speciaal leertraject georganiseerd door VUB TechTransfer.

Deze opleiding leidt niet alleen tot het vereiste attest, maar geeft je ook alle noodzakelijke kennis en coaching voor je project. Ze bestaat uit 18 avondsessies van 3 uur (Starter & Advanced Starter Seminars) in het Engels + één extra sessie in het Nederlands. Tijdens het tweede semester ontwikkel je onder begeleiding je eigen Business Plan.

(Advanced) Starter Seminars (masterstudenten & PhD)

Tijdens het eerste semester van elk academiejaar organiseert VUB TechTransfer de Starter Seminars.

Deze Engelstalige cursusreeks bestaat uit elf avondsessies van drie uur en biedt je een korte maar intensieve opleiding over de basisbegrippen van het entrepreneurship. Sinds 2014 wordt ook een reeks Advanced Starter Seminars aangeboden waar dieper wordt ingegaan op een aantal topics.

Deze seminaries staan open voor VUB-studenten, -doctorandi en –personeel, maar ook voor externen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze deel uitmaken van een VUB-doctoraatsopleiding.

Flexibel studeren voor student-ondernemers

Als student-ondernemer kan je het reflex-statuut aanvragen. Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Door je status als werkstudent maak je aanspraak op aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om je gelijke kansen te geven tijdens evaluaties. Meer informatie vind je op de pagina voor studie- en examenflexibiliteit