Ondernemen

Brussel en Vlaanderen vormen een kenniseconomie. Dit betekent dat naast goed opgeleide mensen ook innovatie noodzakelijk is om concurrentieel te blijven met de rest van de wereld.

Met die goede opleiding ben je al bezig, maar om jou nog beter voor te bereiden op de toekomst kan je aan de VUB kennismaken met bedrijfsbeheer en ondernemerschap

Vooral mensen met een niet-economische opleiding worden aangemoedigd om kennis te maken met bedrijfseconomische vakken.

Master bedrijfskunde

De master bedrijfskunde is gericht op studenten met een niet-economische vooropleiding en wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs aangeboden.

Dit programma biedt je

  • de kans om als niet-econoom op korte termijn managementvaardigheden te verwerven;
  • de kans een brede kijk op managementissues en verschillende economische domeinen te ontwikkelen;
  • wetenschappelijke kennis met aandacht voor toepassingen in de praktijk;
  • een mix van docenten uit de academische wereld en professionals, die een constante link verzekert tussen theorie en praktijk door gastcolleges, testimonials, cases...

De master bedrijfskunde wordt ook in het Engels aangeboden: Master of Science in Management.

Binnen je opleiding

Tijdens je opleiding kan je via een aantal keuzevakken kennismaken met bedrijfseconomie en ondernemerschap:

Deze basiscursus heeft tot doel jou inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten die een rol spelen in de werking van een organisatie. Deze cursus kan in het Nederlands of Engels gevolgd worden.

  • opleidingsgerichte vakken

Afhankelijk van je opleiding is er een aantal businessvakken geïntegreerd in je opleiding. Over welke vakken en opleidingen het gaat, vind je hier.

Attest Bedrijfsbeheer (voor bachelorstudenten)

Het Attest Bedrijfsbeheer is een voorwaarde om een bedrijf te mogen oprichten. Elk bachelordiploma geeft automatisch recht op dit attest. Studenten die echter tijdens hun bachelorstudies al willen ondernemen, kunnen vanaf academiejaar 2016-2017 starten in een speciaal leertraject voor bachelorstudenten.

Deze opleiding van VUB TechTransfer leidt niet alleen tot het vereiste attest, maar geeft je ook alle noodzakelijke kennis en coaching voor je project. Ze bestaat uit 18 avondsessies van 3 uur (de Starter & Advanced Starter Seminars) in het Engels en één extra sessie in het Nederlands. Tijdens het tweede semester ontwikkel je onder begeleiding je eigen Business Plan.

(Advanced) Starter Seminars (masterstudenten & PhD)

Tijdens het eerste semester van elk academiejaar organiseert VUB TechTransfer de Starter Seminars.

Deze Engelstalige cursusreeks bestaat uit elf avondsessies van drie uur en biedt je een korte maar intensieve opleiding over de basisbegrippen van het entrepreneurship. Sinds 2014 wordt ook een reeks Advanced Starter Seminars aangeboden waar dieper wordt ingegaan op een aantal topics.

Deze seminaries staan open voor VUB-studenten, -doctorandi en –personeel, maar ook voor externen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze deel uitmaken van een VUB-doctoraatsopleiding.