Ondernemen

Master of Science in de Bedrijfskunde

Postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs

Keuzevakken binnen je opleiding

Attest Bedrijfsbeheer voor ondernemende bachelorstudenten

Starter Seminars (masterstudenten & PhD)

Flexibel studeren als ondernemer

Aan de VUB maak je kennis met bedrijfsbeheer en ondernemerschap. Vooral mensen met een niet-economische opleiding worden aangemoedigd om bedrijfseconomische vakken te ontdekken.

Master of Science in de bedrijfskunde

De Master of Science in de bedrijfskunde richt zich op studenten met een niet-economische vooropleiding en wordt zowel in dagonderwijs als in avondonderwijs aangeboden.

Dit programma biedt je

  • de kans om als niet-econoom op korte termijn managementvaardigheden te verwerven;
  • de kans een brede kijk op managementissues en verschillende economische domeinen te ontwikkelen;
  • wetenschappelijke kennis met aandacht voor toepassingen in de praktijk;
  • een mix van docenten uit de academische wereld en professionals, die een constante link verzekert tussen theorie en praktijk door gastcolleges, testimonials, cases...

De Master of Science in de bedrijfskunde wordt ook in het Engels aangeboden: Master of Science in Management.

Postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs

Het Postgraduaat innoverend onderemen richt zich op de houders van een masterdiploma in de biowetenschappen, (bio)ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen. Deze eenjarige postgraduaat met interuniversitair getuigschrift wil het werkplekleren met bedrijfsstage integreren in de ingenieursopleiding of in aanvulling op je loopbaanstart in een concreet bedrijf.

Keuzevakken binnen je opleiding

Tijdens je opleiding kan je via een aantal keuzevakken kennismaken met bedrijfseconomie en ondernemerschap:

Inleiding tot het bedrijfsbeheer (NL) of Introduction to business (ENG) is een basiscursus met als doel je inzicht te verschaffen in de belangrijkste aspecten die een rol spelen in de werking van een organisatie. 

Afhankelijk van je opleiding zijn er ook een aantal businessvakken geïntegreerd in je opleiding. 

De bedrijfseconomische aspecten van een bepaalde technologische sector worden in kaart gebracht in volgende Engelstalige opleidingsonderdelen:

Attest bedrijfsbeheer voor ondernemende bachelorstudenten

Elk bachelordiploma geeft automatisch recht tot een attest bedrijfsbeheer, een voorwaarde om een bedrijf te mogen oprichten. Wil je echter tijdens je bachelorstudies al ondernemen? Dan kan je vanaf academiejaar 2016-2017 starten in een speciaal leertraject waarin je de nodige basiskennis verwerft én intensief begeleid wordt in het opstellen van je Business Plan. 

>>> Ontdek alles over het attest bedrijfsbeheer voor bachelorstudenten. 

(Advanced) Starter Seminars (masterstudenten & PhD)

Tijdens het eerste semester van elk academiejaar organiseert VUB TechTransfer de Starter Seminars.

Deze Engelstalige cursusreeks bestaat uit elf avondsessies van drie uur en biedt je een korte maar intensieve opleiding over de basisbegrippen van het entrepreneurship. Sinds 2014 wordt ook een reeks Advanced Starter Seminars aangeboden waar dieper wordt ingegaan op een aantal topics.

Deze seminaries staan open voor VUB-studenten, -doctorandi en –personeel, maar ook voor externen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze deel uitmaken van een VUB-doctoraatsopleiding.

Flexibel studeren voor student-ondernemers

Als student-ondernemer kan je het reflex-statuut aanvragen. Reflex staat voor redelijke flexibiliteit. Door je status als werkstudent maak je aanspraak op aanpassingen aan onderwijs- of examenregelingen die nodig zijn om je gelijke kansen te geven tijdens evaluaties. Meer informatie vind je op de pagina voor studie- en examenflexibiliteit