Ombudspersoon

Heb je opmerkingen of klachten inzake onderwijsorganisatie en examenaangelegenheden, waarmee je niet terecht kan bij het faculteitssecretariaat of een specifieke dienst binnen de VUB? Dan kan je jouw klacht richten tot de ombudspersoon.

In eerste instantie richt je je klacht tot de facultaire ombudspersoon. Onder bepaalde voorwaarden kan je bij de centrale ombudspersoon terecht. Doctoraatsstudenten kunnen zich richten tot de ombudspersoon voor doctorandi

Facultaire ombudspersoon

De facultaire ombudspersoon is bevoegd voor alle klachten over

 • onderwijsorganisatie zoals het veelvuldig annuleren van lessen, het niet beschikbaar zijn van cursusmateriaal, faciliteiten om het onderwijs te kunnen volgen;
 • examens: roostering, examenverloop, examenfacilteiten
 • de beoordeling van de masterproef
 • deliberatie en bekendmaking van resultaten
 • studievoortgangsbeslissingen (beslissing met betrekking tot examenresultaat, examentuchtbeslissing, weigering vrijstelling, e.d.);

De facultaire ombudspersoon wordt tevens met raadgevende stem uitgenodigd voor de zitting van de interne beroepsinstantie.

Niet bevoegd voor:

 • inschrijvingen en andere aspecten van studentenadministratie → contacteer de Onderwijs- en Studentenadministratie
 • registratie van opleidingsonderdelen, vrijstellingen, studietraject en studievoortgang → contacteer de studietrajectbegeleider of het faculteitssecretariaat
 • studentenvoorzieningen → contacteer de dienst die instaat voor de uitbating van de voorziening
 • onaanvaardbaar gedrag van andere studenten of personeel → contacteer het meldpunt
 • technische defecten → contacteer infradesk
 • niet-onderwijsgerelateerde klachten en suggesties → contacteer feedback [at] vub [dot] ac [dot] be

  Economische en Sociale Wetenschappen 
         en Solvay Business School

Prof. Dr. Bruno Heyndels
[E] Bruno [dot] Heyndels [at] vub [dot] be

[T] 02 629 21 17

Dr. Bart Van der Auwera
[E] bartvda [at] vub [dot] ac [dot] be
[T] 02 477 43 39

Prof. dr. Danny Van Hemelrijck
[E] Danny [dot] Van [dot] Hemelrijck [at] vub [dot] ac [dot] be

[T] 02 629 29 29

Prof. dr. Dirk Vanden Berghe
[E] Dirk [dot] Vanden [dot] Berghe [at] vub [dot] ac [dot] be

[T] 02 629 12 61

Prof. dr. Steven Provyn
[E] Steven [dot] Provyn [at] vub [dot] ac [dot] be

[T] 02 477 44 14

Prof. dr. Katrien Struyven
[E] Katrien [dot] Struyven [at] vub [dot] ac [dot] be

[T] 02 629 11 32 

Prof. dr. Erna Guldix
[E]
Erna [dot] Guldix [at] vub [dot] ac [dot] be
[T] 02 629 25 53

Prof. dr. Dominique Maes
[E] Dominique [dot] Maes [at] vub [dot] ac [dot] be
[T] 02 629 18 52

   

Centrale ombudspersoon

Bij de centrale ombudspersoon kan je terecht

 • in geval van persoonlijke betrokkenheid van de facultaire ombudspersoon
 • in geval van afwezigheid van de facultaire ombudspersoon

Contactgegevens

 • Prof. dr. Alex Housen
  [E] ahousen [at] vub [dot] ac [dot] be
  [T] 02 629 24 30
 • Prof. dr. Els Dumortier (plaatsvervanger)
  [E] Els [dot] Dumortier [at] vub [dot] ac [dot] be
  [T] 02 629 13 94

Ombudspersoon voor doctorandi

De ombudspersoon voor doctorandi ontvangt opmerkingen en klachten van doctoraatsstudenten. Hij is tot geheimhouding en discretie verplicht.

Meer informatie over de ombudspersoon voor doctorandi vind je in het Centraal Doctoraatsreglement.

Contactgegevens

 • Prof. Dr. Ann Nowé:

Campus Etterbeek, Building G, room 10G.711B
appointments [T] 02/629 38 61 or [E] Ann [dot] Nowe [at] vub [dot] ac [dot] be

 • Prof. Dr. Luc Bouwens

Campus Jette, building D, ground floor, room D036,
appointments [T] 02/477 44 05 or [E] Luc [dot] Bouwens [at] vub [dot] ac [dot] be