Toelatingsvoorwaarden lerarenopleiding

De specifieke Lerarenopleiding (SLO) telt 5 specifieke opleidingsprogramma's

  • SLO humane wetenschappen
  • SLO niet-confessionele zedenleer en filosofie
  • SLO lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
  • SLO talen
  • SLO wetenschappen

In welke SLO je instroomt, is afhankelijk van je masterdiploma. Je kan de toelatingsvoorwaarden voor elke SLO hier raadplegen.

Je masterdiploma bepaalt eveneens in welk vakspecifiek profiel van een bepaalde SLO je terecht komt. Deze profielen sluiten sterk aan op de schoolpraktijk en zijn ingedeeld op basis van de vakken die aangeboden worden in het secundair onderwijs.

SLO humane wetenschappen:

  • profiel cultuur- en gedragswetenschappen;
  • profiel geschiedenis;
  • profiel boekhouden, recht en economie;
  • profiel kunst- en erfgoededucatie.

SLO niet-confessionele zedenleer en filosofie:

  • profiel niet-confessionele zedenleer en filosofie.

SLO lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen:

  • profiel lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen.

SLO talen:

  • profiel Nederlands;
  • profiel Frans;
  • profiel Engels;
  • profiel Duits;
  • profiel Spaans.

SLO wetenschappen:

  • profiel wiskunde;
  • profiel informatica;
  • profiel aardrijkskunde;
  • profiel natuurwetenschappen (chemie, fysica & biologie).