Samenstelling wachtlijst VUB-huisvesting per 19 september 2017

Hoeveel aanvragen voor een VUB-kamer per prioriteitencategorie en per campus staan er op de wachtlijst? Hoe groot is mijn kans op een VUB-kamer? Met deze wekelijkse update kan je realistisch afwegen hoe groot je kans is op een VUB-kamer of dat je beter uitkijkt naar andere huisvestingsmogelijkheden.

In de brief die je ontvangen hebt van Dienst Huisvesting staat vermeld in welke prioriteitencategorie je zit.

Wachtlijst

De wachtlijst is dynamisch:

  • de laattijdige aanvragen van nieuwe studenten worden doorlopend toegevoegd volgens de rangorde van de prioriteitenlijst
  • gelijkekansstudenten (via de bijzondere procedure), topsportstudenten en generatiestudenten geneeskunde komen steeds vooraan op de wachtlijst.

Op Brussels Health Campus zijn er nog steeds VUB-kamers beschikbaar!

Save

Save