Studentenraad vereenvoudigt de classificatie van de studentenkringen

De Studentenraad heeft geoordeeld dat er in de reglementen geen inhoudelijke classificatie van de studentenverenigingen meer nodig is. In de voorziene herziening van de studentcodex zou enkel nog het type van erkenning gespecificeerd worden (gewone of functionele erkenning). De Codex Studentenleven zal in de loop van de zomer herschreven en vereenvoudigd worden, rekening houdend met deze principiële beslissing.