Sociale toelage voor buitenlandervaring

De Studentenraad heeft een toelage goedgekeurd die studenten met minder financiële middelen meer mogelijkheden moet bieden om naar het buitenland te gaan.

Tijdens de vorige Studentenraad kreeg de toelage voor een buitenlandervaring principieel groen licht. De Sociale Dienst Studenten engageert zich om er nu al vervroegd mee te starten.

Het aanvragen van een toelage verloopt volgens de bestaande procedures. Enkel studenten met beperkte financiële middelen komen ervoor in aanmerking. De details moeten nog uitgewerkt worden en zullen aangekondigd worden op MY.VUB.