Na de verkiezingen: installatie van de studentenraad 2017-2018

Op 2 mei publiceerden we de link naar de uitslag van de verkiezingen voor de studentenvertegenwoordigers in de Studentenraad. Daar werd geen beroep tegen aangetekend, en op 9 mei nam de zittende Studentenraad dan akte van deze uitslag, waardoor hij op donderdag 17 mei officieel geïnstalleerd kon worden.

De vier meest ervaren rotten, die samen opkwamen in de universiteitsbrede kieskring werden bereid gevonden het bestuur in handen te nemen. Na onderling overleg werden de bestuursfuncties onder hen verdeeld, en de Studentenraad stemde hiermee in.

Voorzitter: Daniel Van Den Broecke.

Daniel heeft er reeds één jaar opzitten als raadslid en was voorheen vicevoorzitter en voorzitter van PK.

Citaatje uit zijn motivatiebrief: Ik zal telkens de eerste zijn die de rechten van de studenten zal verdedigen. Maar ook steeds op zoek gaan naar de beste weg zodat beide partijen kunnen genieten van een goede oplossing voor een probleem.

Ondervoorzitter: Otto Cartrysse

Coördinator Internationaal: Carmen Mazijn

Coördinator Onderwijs: Jeremy De Plecker

Verantwoordelijke Lounge Bar 1050: Floriano Tori

Verantwoordelijke communicatie: Charlotte Verheyden

Daarna werden de mandaten verdeeld die vertegenwoordigers moeten opnemen in de interne bestuursorganen, adviesraden etc. Tenslotte werden ook mandaten in externe raden en commissies toegewezen. De volledige lijst hiervan zal je later terugvinden op MyVUB.

De bevoegdheden van de nieuwe Studentenraad gaan pas in met de start van het nieuwe academiejaar, maar de voortijdige installatie geeft de leden en het bestuur de kans om zich voorafgaand in te werken in de dossiers die hen te wachten staan.