VERLENGING stemperiode studentenverkiezingen

Aangezien het quorum meer dan waarschijnlijk niet zal bereikt worden in alle kieskringen binnen de vooropgestelde stemperiode, heeft de Verkiezingscommissie beslist om de stemverrichtingen te verlengen.

Concreet wil dit zeggen dat de stemperiode verder loopt tot en met vrijdag 28 april 2017.

Breng je stem uit >>>

Ken je medestudenten die nog niet hebben deelgenomen aan de verkiezingen, spoor hen dan aan om dit alsnog te doen zodat alle faculteiten volgend academiejaar vertegenwoordigd zijn in de Studentenraad.