Lezing Gebouw M : 'caprice des dieux' of ‘sigaar’?

Jeanine Lambrecht en Charlotte Nys gaan op woensdag 26 april met elkaar in gesprek over dit rare gebouw. Zij belichten de ontstaansgeschiedenis, de figuur van Braem, de impact van de bouwheer op het ontwerpproces en bij de realisatie van het gebouw, de structuur en bouwkundige karakteristieken, de ruimte-distributie, het concept van open landschap-bureau’s enz.

Natuurlijk zal het ook gaan over de muurschilderingen die voor Braem integraal deel uitmaken van de architectuur. Zij symboliseren de evolutie van kosmos, aarde en mens, tot het ultieme doel: de vrije mens in een creatieve, denkende omgeving.

Tenslotte is er ook aandacht voor de specifieke problematiek van dit gebouw als beschermd moment, met een visie op de restauratie en renovatie ervan, op korte en lange termijn…   

Sprekers

Prof. Emeritus Jeanine Lambrecht, kunstgeschiedenis
Charlotte Nys, Origin Architecture & Engineering, Gastdocent VUB en UGent 

Praktisch

Aanvang om 19u, einde 20u30
Promotiezaal D 2.01, Gebouw D, Campus Etterbeek VUB 

Zie ook