Het Afwezige Museum

Het Afwezige Museum

  • [Datum]: 20 april 2017 tot 13 augustus 2017 (enkel van woensdag tot zondag)
  • [Locatie]: Wiels - Centrum voor hedendaagse kunst Van Volxemlaan 354 1190 Vorst

Het Centrum voor hedendaagse kunst WIELS viert zijn tiende verjaardag met een tentoonstelling die de rol van musea in het brede maatschappelijke debat centraal stelt. Werken en producties van ongeveer 45 kunstenaars, zowel hedendaagse kunstenaars als die uit een recent verleden gaan op zoek welke relatie er kan bestaan tussen historisch bewustzijn en esthetisch engagement en hoe kunstenaars kunnen omgaan met de paradoxen van mondialisering en de turbulentie van de geschiedenis zonder hun eigen gevoeligheden en individuele expressie te verloochenen.