Colloquium: naar een echt taalbeleid voor de universiteiten

woensdag 17 mei 2017 ULB, Campus Solbosch, lokaal AY2.107

In de context van de oprichting van een internationale studentencampus, rijst de vraag over de communicatie tussen de studenten van die campus. Welke taal zullen ze gebruiken voor hun onderlinge communicatie? Is de huidige trend om het Engels te hanteren als lingua franca de enige oplossing voor hun communicatienoden?

Of moeten we het pad effenen voor een invulling van meertaligheid en multiculturaliteit die getuigt van meer vindingrijkheid en creativiteit dan louter het Engels toe te voegen aan de eigen taal?

Welk taalbeleid hebben we nodig in de toekomstige internationale studentencampus? Met welke impact op het onderwijs en het onderzoek, op de dienstverlening en de communicatie, op de commu­nicatieve en culturele activiteiten, op het toe-eigenen van taal/cultuur op basis van een curriculair/ extracurriculair aanbod (cf. tandem)?

Welke interactie is er wenselijk, op die verschillende punten, tussen de universitaire campus en de stedelijke omgeving?

Als we willen dat elke gebruikte taal wordt beschouwd als een waardig communicatiemiddel in alle geledingen van de kennis en van het maatschap­pelijke leven, zonder in te leveren op de status ervan, moeten we enkele van onze evidenties op losse schroeven zetten. Naast de wezenlijke toetsing van de bestaansgrond van de internationalisering, moet er een divers en inclusief taalbeleid worden ontwikkeld dat die naam waardig is en dat geldt als het meest adequate middel om een nader te bepalen doel te bereiken.

Vrije toegang maar verplichte registratie: Julie [dot] Hellenbosch [at] ulb [dot] ac [dot] be

Voor het programma: zie de bijlage.

Click here for this information in English