Enquête voor Bachelorproef rond Tabaksconsumptie

https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/973215/lang-nl

Wat ? Anonieme rokersenquête (enkel voor actuele rokers)
Waarom ? Bachelor-proef van studenten aan de VUB
Duurtijd ? 5 minuten
Vragen ? Meerkeuze en ja/nee

We moeten voor onze bachelorproef aan 500 repondenten geraken en vragen hiervoor jullie hulp. Alvast bedankt!

https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/973215/lang-nl