Bijna of net afgestudeerd? Vul deze korte enquête in!

Vul deze enquête over diplomasupplementen in en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het belang van deze supplementen.

Het betreft een korte, anonieme vragenlijst.

Het doel van de enquête is om de noden en gebruiken van pas afgestudeerde studenten beter te begrijpen, bij het zoeken van een job en/of het verder studeren. 

De feedback van (afgestudeerde) studenten is cruciaal bij het analyseren van zowel de bruikbaarheid van het diplomasupplement, als de huidige gebruiken, als de motiverende factoren om studentendata te gebruiken.