Sorteren

Home

In vele gevallen is afval onvermijdelijk en dan komt het erop aan goed te sorteren. Naast papier en karton, pmd en restafval worden er op de VUB nog zo'n 40 afvalstoffen gescheiden ingezameld.

Sorteereilanden

Op een aantal plaatsen op de campus staan sorteereilanden waar je pmd, papier en restafval kwijt kan. Het aantal sorteerpunten zal geleidelijk aan uitgebreid worden.

Sorteertips

  • Yoghurtpotjes, botervlootjes etc. horen niet bij het pmd.
  • Vermijd het gebruik van aluminiumfolie. De productie van aluminium is zeer energie-intensief en de folie is te dun om te recycleren. De bakjes van lasagna of schaaltjes van pizza horen dan weer wel bij het pmd.
  • Wie niet op een VUB-kot zit, kan gebruik maken van de ‘Recycle!’-app van Fostplus om te weten welke vuilzakken wanneer worden opgehaald.
  • Batterijen kun je deponeren in de Bebat-inzameldozen die je in de resto vindt.
  • Kotstudenten in VUB-kamers kunnen met kleine hoeveelheden gevaarlijk afval terecht in het secretariaat van hun studentenhuis. Let wel dat het afval steeds identificeerbaar moet zijn en indien mogelijk, in de oorspronkelijke verpakking wordt afgegeven.

TIP Hardleerse kotgenoten? Download hier de sorteeraffiche om boven de PMD op te hangen!

Verzamelprojecten

Op de VUB lopen verschillende inzamelprojecten waarbij verzamelde items worden gerecycleerd. Per ingezameld stuk ontvangt een goed doel een bijdrage.

  • Schrijfwaren kan je kwijt in verzamelpunten in de bib, het StudieBegeleidingsCentrum, het Crazy Copy Center en op de massabloklocaties. De opbrengst gaat naar de Jane Goodall Foundation. Onder schrijfwaren verstaan we alles wat plastic bevat: pennen, markers, stiften, correctiestiften...
  • Kurken worden verzameld in het Crazy Copy Center en door De Vlaspit gerecycleerd tot isolatiemateriaal. Enkel echte kurk komt in aanmerking, niet de plastieken variant.
  • GSM’s worden verzameld om de strijd tegen kanker te steunen en kan je achterlaten bij het Green Team (lokaal M.010) of de mobiliteitscoördinator.
  • Plastic doppen worden ingezameld ten voordele van Vrienden der Blinden. Je kan ze binnenbrengen in de universiteitsbibliotheken, de studiebegeleiddingscentra en het Crazy Copy Center. Met de opbrengst wordt de opleiding van assistentiehonden bekostigd.