Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijven in Elsene en Jette

De Vrije Universiteit Brussel beschikt over twee kinderdagverblijven: een in Elsene en een in Jette.
In deze kinderdagverblijven is plaats voor 180 kinderen tussen 0 en 3 jaar:
 • 70 kinderen in Elsene
 • 110 kinderen in Jette
 
In de omgang met kinderen en ouders/opvoeders wordt de Nederlandse taal gehanteerd.

De VUB-kinderdagverblijven zijn 'vergund' door Kind & Gezin. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteitswerking van de kinderdagverblijven weliswaar bij de universiteit ligt als organiserend bestuur; de controle op de kwaliteitseisen in het kader van het garanderen van kwaliteitszorg ligt bij de overheid.

Voor meer informatie: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/ouder/

Praktisch

Voor wie?

Het kinderdagverblijf is toegankelijk voor iedereen.
Kinderen van studenten en personeel verbonden aan de Universitaire Associatie Brussel (d.w.z. de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool Brussel) en kinderen van werknemers van het Universitair Ziekenhuis Brussel hebben voorrang.

Hoe aanmelden en inschrijven?

Tijdig inschrijven is belangrijk, bij voorkeur voor het einde van de vierde zwangerschapsmaand. Uitzonderlijke situaties kunnen in aanmerking komen voor een laattijdige aanvraag.

Meer informatie en aanvraag tot inschrijving:

 • per e-mail: kinderdagverblijven [at] vub [dot] ac [dot] be
 • telefonisch (zie contactgegevens)
 • tijdens een persoonlijk bezoek (op afspraak)
Gang van zaken
 • Naar aanleiding van het eerste contact ontvangt de aanvrager van kinderopvang een inschrijvingsformulier van het VUB kinderdagverblijf alsook de informatie met betrekking tot een huishoudelijk reglement met uitgebreide informatie rond de werking van het kinderdagverblijf.
 • Een aanvraag verloopt als volgt:
  • u registreert uw opvangvraag op www.kinderopvanginbrussel.be (in deze flyer meer informatie).  Via deze tool ontvangt de aanvrager antwoord ten laatste 7 maanden voor de gewenste opnamedatum
  • Indien één van de door u gekozen kinderdagverblijven dat van de VUB is dan vragen we u om tegelijkertijd uw plaatsaanvraag kenbaar te maken aan de hand van het inschrijvingsformulier dat u op aanvraag ontvangt via kinderdagverblijven [at] vub [dot] ac [dot] be
 • Formeel wordt de opnamemogelijkheid geëvalueerd wanneer het inschrijvingsformulier ingevuld wordt terugbezorgd.
 • Naargelang de opnamewens wordt meteen bij het eerste contact de verdere gang van zaken toegelicht.
 • Antwoord over de mogelijkheid tot opname wordt in normale omstandigheden ten laatste 7 maanden voor de gewenste datum van opname meegedeeld.
 • De start van de opname (uitgebreid bezoek, uitwisselen van informatie, kennismaking met de kinderverzorgster, wennen, ...) wordt toegelicht zodra de opnamemogelijkheid een feit is.

Kosten

Ouders/opvoeders betalen per volle of halve opvangdag een financiële bijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen van beide ouders/opvoeders. Meer informatie >>>

Openingstijden

Het kinderdagverblijf in Jette is elke werkdag geopend van 06:30 tot 19:00, op aanvraag tot 22:00.

Het kinderdagverblijf in Elsene is elke werkdag geopend van 07:30 tot 19:00, op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden tot 20:30. De jaarlijkse sluiting van dit kinderdagverblijf situeert zich traditioneel in de eerste twee weken van augustus.

Contactgegevens

Diensthoofd kinderdagverblijven: mevrouw Frieda Fiers

 

Kinderdagverblijf Jette

Gelegen op de campus van het UZ Brussel 
Laarbeeklaan 109
1090 Brussel (Jette)
[T] 02 - 477 48 11
[F] 02 - 477 48 10
[E] kinderdagverblijven [at] vub [dot] ac [dot] be

     

Kinderdagverblijf Elsene

Gelegen langs de Generaal Jacqueslaan 141
1050 Brussel (Elsene)
[T] 02 - 648 38 75
[F] 02 - 649 94 87
[E] kinderdagverblijven [at] vub [dot] ac [dot] be