Wat moet ik doen als ik een examen door overmacht niet kan afleggen?

Wanneer je door overmacht (b.v. ziekte, ...) niet kan deelnemen aan een examen, kan je vragen om het examen te verplaatsen. Het is wel noodzakelijk dat je hiervoor de nodige bewijsstukken kan voorleggen (doktersattest,...).

De wettelijke definitie van overmacht luidt: "Overmacht, te weten een gebeurtenis die niets van doen heeft met verzoeker, en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden".
De VUB heeft verduidelijkt dat stakingen van het openbaar vervoer hier NIET onder vallen.

Elk geval van overmacht en het verzoek tot verplaatsing van het examen moet je ten laatste op de dag van het examen via mail aan het faculteitssecretariaat melden. Je vult hiervoor het voorziene formulier correct en volledig in. Je vindt dit formulier terug op de website van je faculteit:

     

De originele bewijsstukken ter staving van de overmacht worden binnen de drie kalenderdagen na  de  dag  van  het  examen  en  in  voorkomend  geval  uiterlijk  op  de  dag  van  het  examen  in  de
nieuwe examenregeling, aan het secretariaat van de faculteit bezorgd.

Aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement

Voor mogelijk bijkomende of afwijkende bepalingen omtrent overmacht, raadpleeg je best ook het aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement op de website van jouw faculteit.

Werd je vraag beantwoord?