Wat is een opleidingsonderdeelfiche?

Een opleidingsonderdeelfiche geeft je een beschrijving van elk opleidingsonderdeel en bevat o.a.:

  • een titel
  • het aantal studiepunten
  • het semester waarin het opleidingsonderdeel gegeven wordt
  • de inschrijvingsvereisten: de verplichte voorkennis waaraan je moet voldoen om het opleidingsonderdeel te mogen volgen
  • de onderwijstaal
  • het onderwijsteam: de professoren en assistenten die dit opleidingsonderdeel onderwijzen
  • de leerresultaten, einddoelstellingen of eindcompetenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) van het opleidingsonderdeel
  • het gebruikte studiemateriaal (bv. handboek)
  • beoordelingsinformatie: de examenvorm (schriftelijk, mondeling, …)

Je kan opleidingsonderdeelfiches bekijken door te klikken op de cursussen die in het programma van jouw opleiding staan.

Via www.vub.ac.be of www.vub.ac.be/infoover/onderwijs kies je de opleiding van jouw keuze. Daarna klik je door naar de tab 'programma'.
Je komt dan op de onderstaande pagina terecht:

Je klikt vervolgens op de titel van het opleidingsonderdeel voor de uitgebreide informatie.

Werd je vraag beantwoord?