Wat is een opleidingsonderdeelfiche?

Een opleidingsonderdeelfiche geeft je een beschrijving van elk opleidingsonderdeel en bevat o.a.:

  • een titel
  • het aantal studiepunten
  • het semester waarin het opleidingsonderdeel gegeven wordt
  • de inschrijvingsvereisten: de verplichte voorkennis waaraan je moet voldoen om het opleidingsonderdeel te mogen volgen
  • de onderwijstaal
  • het onderwijsteam: de professoren en assistenten die dit opleidingsonderdeel onderwijzen
  • de leerresultaten, einddoelstellingen of eindcompetenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) van het opleidingsonderdeel
  • het gebruikte studiemateriaal (bv. handboek)
  • beoordelingsinformatie: de examenvorm (schriftelijk, mondeling, …)

Je kan opleidingsonderdeelfiches bekijken door te klikken op de cursussen die in het programma van jouw opleiding staan.

Via www.vub.ac.be of www.vub.ac.be/infoover/onderwijs kies je de opleiding van jouw keuze. Daarna klik je door naar de tab 'programma'.
Je komt dan op een pagina terecht met een overzicht van vakken.

Je klikt vervolgens op de titel van het opleidingsonderdeel voor de uitgebreide informatie.

Werd je vraag beantwoord?