Waar kan ik de opleidingsfiches en opleidingsonderdeelfiches vinden?

Op de website van de Vrije Universiteit Brussel kan je de opleidingsfiche van elk onderwijsprogramma bekijken. Op de opleidingsfiche kan je de lijst met opleidingsonderdelen (vakken) bekijken.

Hoe pak je dat aan?

Via de homepage www.vub.ac.be navigeer je naar de opleiding van jouw keuze.

Eenmaal op de opleidingspagina kan je kiezen voor een traject (je kan in sommige gevallen enkel het 'standaard' traject kiezen omdat er enkel een standaard traject wordt aangeboden).

Onder de balk waar je het traject (al dan niet) kan kiezen, komt een overzicht met alle vakken. De opleidingsonderdelen kunnen per jaar getoond worden. Ze kunnen bijvoorbeeld  verdeeld zijn over 'jaar 1' en 'jaar 2 en 3'. 

Wanneer je vervolgens op een vak klikt, dan krijg je de opleidingsonderdeelfiche te zien.

Werd je vraag beantwoord?