Jobstudent en betaalde feestdagen: hoe zit dat?

Als jobstudent heb je recht op de betaling van een feestdag. Werkt je deeltijds, dan heb je geen recht op de feestdagen (en de vervangingsdagen) die op een inactiviteitsdag vallen.

Bovendien moeten ook de feestdagen betaald worden die binnen een bepaalde periode vallen na het einde van de dienstbetrekking. De regels zijn als volgt:

  • Wie als jobstudent minder dan 15 dagen in dienst was van een werkgever, heeft geen recht op betaalde feestdagen na de dienstbetrekking;
  • Wie als jobstudent van 15 dagen tot één maand in dienst was zonder een onderbreking, heeft recht op de betaling van één feestdag die valt in de periode van 14 dagen na het einde van de overeenkomst;
  • Wie als jobstudent meer dan één maand in dienst was, heeft recht op alle feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen die volgt op het einde van de overeenkomst.
Werd je vraag beantwoord?