Hoeveel mag ik verdienen als jobstudent?

In principe mag een jobstudent zoveel verdienen als hij wil.

Het bedrag dat de student verdient, kan echter wel gevolgen hebben voor de belastingen. Vanaf een bepaald bedrag, is de student niet meer fiscaal ten laste van de ouders en betalen de ouders meer belastingen.

Voor de kinderbijslag houdt men geen rekening met het bedrag dat de student verdient, maar wel met het aantal gewerkte uren per kwartaal en met de periode waarin de student werkt.

Als een student werkt met een studentencontract wordt de eerste schijf van €2590 die verkregen wordt als loon uit arbeid niet meegerekend als nettobestaansmiddel. Dit komt neer op het volgende:

  • om als persoon ten laste te blijven als kind van een gehuwd koppel: €6477,50 brutobelastbaar (netto = €5700)
  • om als persoon ten laste te blijven als kind van een alleenstaande ouder: €8202,50 bruto belastbaar (netto = €7080)
  • om als persoon ten laste te blijven als gehandicapt kind van een alleenstaande ouder ligt de grens op €9715 brutobelastbaar (netto = €8290).

De onderhoudsgelden die je als student ontvangt zijn vrijgesteld tot een bedrag van €3110. Ontvang je meer onderhoudsgeld, dan moet 80% van het bedrag boven de €3110 samengevoegd worden bij de netto-bestaansmiddelen uit arbeid.

Werd je vraag beantwoord?