Hoe vraag ik een vrijstelling aan?

Vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) kunnen aangevraagd worden voor een opleidingsonderdeel indien je een creditbewijs behaalde voor een opleidingsonderdeel met dezelfde of gelijkaardige inhoud (al dan niet aan de Vrije Universiteit Brussel).

Vrijstellingen kunnen bij bepaalde faculteiten zowel bij de aanvang van het eerste als het tweede semester aangevraagd worden. Bij  andere faculteiten kan je slechts één vrijstellingsdossier, per opleiding, per academiejaar indienen. Kijk goed na welke regel er geldt voor jouw faculteit om teleurstellingen te voorkomen.

Je vindt de richtlijnen, maar ook het aanvraagformulier zelf voor het indienen van vrijstelling op de facultaire MY.VUB. Klik hiervoor op het blokje van jouw faculteit:

Op het formulier staan steeds de deadlines vermeld en ook de plaats waar je het formulier moet indienen.

Werd je vraag beantwoord?