Hoe breng ik de verzekering in orde als ik een ongeval heb op weg van/naar de campus?

De dienst Verzekeringen van de VUB heeft de polis 'lichamelijke ongevallen studenten' afgesloten die studenten verzekert bij de lichamelijke ongevallen (met uitsluiting van de materiële schade) die hen kunnen overkomen tijdens universiteitsactiviteiten en op weg van en naar de universiteit (rekening houdend wat dit laatste betreft met een 'normale reistijd' en 'normale reisweg').

Bij een ongeval dient, via de dienst Verzekeringen van de VUB, binnen de acht dagen aangifte gedaan te worden d.m.v. dit aangifteformulier. Het ingevulde formulier dient steeds terugbezorgd te worden aan de dienst Verzekeringen.

Werd je vraag beantwoord?