Hoe beheer ik mijn persoonsgegevens?

In de SelfService Studenten kan je je persoonsgegevens bekijken en ook een aantal gegevens zelf wijzigen. Om je gegevens te zien navigeer je via ‘Persoonsgegevens’ naar de tab ‘Persoonlijke gegevens’.

Een aantal van de gegevens zoals onder meer je naam, geboortedatum, nationaliteit en je domicilieadres kan je niet wijzigen. Als deze gegevens niet correct zijn, kan je contact opnemen met de Onderwijs- en Studenten administratie.

Adressen

Je huisadres (1) kan enkel gewijzigd worden door de Onderwijs- en studenten administratie. Stuur hiervoor een e-mail naar studentenadministratie [at] vub [dot] ac [dot] be.

Je kotadres kan je zelf toevoegen door op 'nieuw adres toevoegen' te klikken (2). Het is mogelijk de datum te kiezen waarop het nieuwe adres in werking treedt. Hierna klik je op ‘opslaan’.

Om een adres te bewerken, klik je op ‘adres bewerken’ en vervolgens op ‘ok’.

Let op: je correspondentie zal je altijd ontvangen op je domicilieadres.

Telefoonnummers

Een telefoonnummer toevoegen kan door te klikken op ‘telefoonnummer toevoegen’ en nadien op 'opslaan'. Je kan eveneens een telefoonnummer wijzigen als het niet correct is of verwijderen.

E-mailadressen

Je kan een persoonlijk e-mailadres toevoegen door te klikken op ‘e-mailadres toevoegen’. Een e-mailadres bewerken kan door het rechtstreeks in de kolom van het e-mailadres te wijzigen. Je kan een toegevoegd e-mailadres ook verwijderen. Let op: je correspondentie zal altijd verlopen via je VUB e-mail. Je kan instellen dat deze e-mails worden doorgestuurd, bekijk hier de instructies daarvoor.

Contactpersonen in noodgeval

Bij deze tab is het mogelijk om de gegevens van één of meerdere contactpersonen in te geven die we in geval van nood kunnen contacteren. Om een nieuwe persoon toe te voegen, klik je op ‘contactpersoon in noodgeval toevoegen’. Indien de contactpersoon bereikbaar is op jouw adres of hetzelfde telefoonnummer heeft, kan je het vakje ‘zelfde adres als individu’ of ‘zelfde telefoon als individu’ aanduiden.

Taalvoorkeur

Naast je persoonlijke gegevens kan je ook je voorkeurstaal instellen. In de mate van het mogelijke wordt hier rekening mee gehouden bij het versturen van communicatie. Afwijkingen zijn echter mogelijk. Je kan kiezen voor Nederlands of Engels.

Mocht je problemen hebben met het beheren van je persoonsgegevens, dan kan je contact opnemen met de Onderwijs- en Studenten administratie.

Werd je vraag beantwoord?