Afstuderen in januari (= na het eerste semester)

Afstuderen na het 1e semester? Dien je aanvraag in vanaf 1 september 2017!

Wil je afstuderen na het eerste semester, dus in januari? Vraag het aan via de SelfService Studenten. Het stappenplan daarvoor staat onderaan deze pagina.  

Wanneer de faculteit jouw aanvraag goed- of afkeurt, ontvang je hierover een e-mail.

Opgelet: Afstuderen in het eerste semester is bij de meeste faculteiten enkel mogelijk indien je nog examens over studiedelen uit het 1ste semester dient af te leggen, je stage en/of je masterproef nog dient af te werken. Kijk voor de afwijkende bepalingen en verschillende deadlines in het onderstaande overzicht.

Faculteit Deadline aanvraag in Self Service Studenten Opmerkingen
ES - Economische en Sociale Wetenschappen en Solvay Business School Uiterlijk 1 november De facultaire aanvulling op artikel 132 van het OER luidt als volgt:

Een deliberatie op het einde van de eerste examenperiode van de eerste zittijd kan worden georganiseerd voor studenten die in een afstudeerjaar:
1.    nog enkel examen dienen af te leggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester; en/of
2.    nog enkel hun stage, hun bachelor- en/of hun masterproef dienen af te werken.

De student die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vraagt dit uiterlijk 1 november aan via de Self Service studenten. 

GF - Geneeskunde en Farmacie Uiterlijk 1 november De opleiding Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg laat afstuderen in januari uitsluitend toe wanneer studenten alleen nog maar opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of de masterproef moeten afleggen. Wanneer de stages nog moeten afgelegd worden is het NIET mogelijk om af te studeren in januari.
IR - Ingenieurswetenschappen Uiterlijk 15 november

Studenten in een Masteropleiding kunnen afstuderen. Het resterende gedeelte waarover de student nog examen moet afleggen omvat nog enkel opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of de masterproef en/of de stage/professionaliserings- en innovatieproject. De afwerking van het resterende gedeelte leidt effectief tot een diploma. (Meer info zie het aanvullend facultair Onderwijs- en examenreglement IR, artikel 132)

De student die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, vraagt dit uiterlijk 15 november aan via de Self Service studenten.

LW - Letteren en Wijsbegeerte Uiterlijk 1 november Online verzoeken om af te studeren op het einde van het 1ste semester kan bij LW op voorwaarde dat je uitsluitend examen aflegt over opleidingsonderdelen uit het 1ste semester en/of je stage in het 1ste semester voltooit en/of je bachelorpaper en/of masterproef in het 1ste semester indient.
LK - Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie Uiterlijk 1 november Enkel studenten in een afstudeerjaar die nog examen afleggen over opleidingsonderdelen uit het eerste semester en/of hun stage voltooien en/of hun masterproef afwerken, kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Studenten doen deze aanvraag uiterlijk op 1 november via de Selfservice Studenten.
PE - Psychologie en Educatiewetenschappen Uiterlijk 1 november geen bijkomende bepalingen
RC - Recht en Criminologie Uiterlijk 1 november Voor masterstudenten in de rechten of in de criminologische wetenschappen indien zij enkel hun masterproef nog dienen af te leggen.

Voor studenten van een master-na-masteropleiding of postgraduaat fiscaal recht, indien zij enkel nog een examen moeten afleggen over opleidingsonderdelen van het eerste semester en/of hun stage nog moeten volbrengen en/of hun masterproef nog moeten indienen.

Voor studenten van de bacheloropleidingen, schakel – en voorbereidingsprogramma’s en het postgraduaat fiscaal recht module “Algemene vakken” is afstuderen in januari NIET mogelijk.

WE - Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen Uiterlijk 1 december Geen bijkomende voorwaarden, indien vragen contacteer Reen Tallon via itallon [at] vub [dot] ac [dot] be
IDLO - Interfacultair Departement Lerarenopleiding  Uiterlijk 1 december geen bijkomende bepalingen

Stappenplan aanvragen afstuderen in januari

Log in met je NetID in de Self Service Studenten.

Klik vervolgens: Hoofdmenu -> Selfservice -> Studievoortgang/afstuderen -> Afstuderen aanvragen

Je komt dan op het volgende scherm:

Klik op 'Afstuderen aanvragen' .

 

Bij 'Verwachte slagingsperiode' selecteer je het juiste academiejaar:

Klik daarna op 'Doorgaan'.

Je krijgt het volgende scherm:

Druk op 'Aanvraag indienen' als alle gegevens kloppen.

Wanneer niet alle gegevens kloppen, kan je die veranderen met de buttons 'Ander programma selecteren' of 'Andere periode selecteren'.