Studietrajectbegeleiding

Studietrajectbegeleiders

Heb je nood aan een aangepast studietraject?
Heb je vragen over jouw studieprogramma?
Is het je niet duidelijk hoe het zit met mogelijke herkansingen?
Denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling?
Heb je vragen over de toelatingsvoorwaarden voor een bepaalde opleiding?

Met deze en andere vragen kan je terecht bij de studietrajectbegeleiders.
Jouw e-mail wordt zo snel mogelijk door een van hen behandeld. Een afspraak maken kan ook via onderstaande link.
Voor de werkstudenten: wanneer de voorgestelde contacten via de online agenda niet passen, aarzel dan niet om een e-mail te sturen met enkele voorstellen. Dan zoeken we samen naar een geschikt contactmoment.

Opgelet: Wegens de drukte bij de start van het nieuwe academiejaar zijn wij van 18 september tot 15 oktober telefonisch zeer moeilijk bereikbaar!

Maaike Lemaire   Volgt studenten op van wie de achternaam start met de letters A tot en met K Afspraak maken stbfacrc [at] vub [dot] ac [dot] be
 
Nele Roskams Volgt studenten op van wie de achternaam start met de letters L tot en met Z  Afspraak maken stbfacrc [at] vub [dot] ac [dot] be
 

De studietrajectbegeleidster is je eerste aanspreekpunt voor diverse vragen rond je opleiding. Ze waakt mee over je studievoortgang en geeft advies wanneer je daar nood aan hebt.

BELANGRIJK: Vergeet bij het sturen van een email niet om je rolnummer en opleiding te vermelden.

TIP misschien is je vraag al eerder gesteld. Check zeker de faq's.

Meer informatie over studiebegeleiding vind je terug op de website van het Studiebeleidingscentrum.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard voorgestelde modeltraject.
Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelor jaren combineert. 
Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Wens je twee loopbanen te combineren, vraag dan een gecombineerde inschrijving aan.

Opgelet: Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelor traject komen niet in aanmerking voor een individueel studietraject.
Deze studenten kunnen hun eerste bachelor traject niet verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelor traject.
Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten.
Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden.
Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Studenten die een uitzondering willen aanvragen, kunnen dit doen via het online formulier ‘Aanvraag uitzondering Academiejaar 2017-2018’, te vinden bij ‘formulieren’.  

Vrijstelling aanvragen

Heb je nood aan een aangepast studietraject op basis van eerdere studies en/of werkervaring?

EVK (Elders of eerder Verworven Kwalificaties)

Als je van een andere universiteit komt en je studies (rechten of criminologische wetenschappen) voortzet aan de Vrije Universiteit Brussel,
dien je contact op te nemen met de studietrajectbegeleiding om je studieprogramma te bepalen.

De volgende documenten zijn vereist:

-          Een overzicht van je studieloopbaan aan de andere universiteit of hogeschool

-          De examen-quoteringen (puntenlijsten) van de gevolgde studies

In dit geval wordt er een instroomdossier voor je samengesteld waarmee je dan de verdere vrijstellingsprocedure in orde kan brengen.

 Indien je overstapt uit een andere studierichting, kan je meteen gebruik maken van het ‘aanvraagformulier vrijstellingen’:

 • Het formulier dient volledig ingevuld teruggestuurd te worden naar faculteit [dot] rechten [at] vub [dot] ac [dot] be
 • Per semester kan er slechts een dossier per opleiding worden ingediend!
 • Hou rekening met de deadlines:
  • 16 oktober 2017: 1ste semester en jaaropleidingsonderdelen
  • 15 februari 2018: 2de semester opleidingsonderdelen
 • Voeg de nodige bijlagen toe:
  • Kopie of attest met o.m. de titel van het opleidingsonderdeel op basis waarvan een vrijstelling wordt aangevraagd, het aantal ECTS-credits,
   behaald resultaat (puntenblad), studierichting, studiejaar en instelling waar het opleidingsonderdeel werd gevolgd en afgelegd.
  • Een officiële korte beschrijving van het afgelegde opleidingsonderdeel met de inhoud en het gebruikte cursusmateriaal (opleidingsonderdeelfiche).

EVC (Elders of eerder Verworven Competenties)

Ook als je denkt in aanmerking te komen voor studieduurverkorting op basis van werkervaring, wend je je tot de studietrajectbegeleider van je opleiding.
Let wel op: deze procedure kan enkele maanden in beslag nemen.

De deadline voor het indienen van een EVC-aanvraag voor een volgend academiejaar is 1 maart.

Meer informatie vind je via http://universitaireassociatiebrussel.be/onderwijs/evc/evc-procedure/.

EVC geldt niet voor studenten die voor de eerste keer een inschrijving nemen aan een Vlaamse universiteit.

Uitzondering aanvragen

 Je kan een uitzondering aanvragen op volgende regels:

 • Het overschrijden van het maximumaantal studiepunten (66SP)
 • De voltijdelijkheid tussen opleidingsonderdelen (inschrijvingsvereisten = pre- en corequisites)
 • Het in- of uitschrijven van de opleiding of opleidingsonderdelen buiten de inschrijvingsperiode
 • Aanvraag tot gecombineerde inschrijving

Ga naar Formulieren en volg de stappen bij "Aanvraag uitzondering Academiejaar 2017-2018".
We brengen je per e-mail op de hoogte van de beslissing.

 

Inschrijvingsvereisten

Om een opleidingsonderdeel te mogen volgen dien je meestal te voldoen aan bepaalde inschrijvingsvereisten. Deze vereisten worden gedefinieerd in termen van pre- en/of corequisites.

Een prerequisite is een opleidingsonderdeel waarvoor je geslaagd (of gedelibereerd) moet zijn vooraleer je kan inschrijven voor een ander opleidingsonderdeel.

Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, je gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel moet volgen.

Naast de pre- en/of corequisites kennen heel wat opleidingsonderdelen als bijkomende inschrijvingsvereiste dat je voor een minimum aantal studiepunten in je traject dient geslaagd te zijn.

Overzicht van de inschrijvingsvereisten:

Deliberatie en studievoortgang

Deliberatie

Wil je weten hoe het zit met eventuele buispunten?
Hoe worden de examencijfers afgerond?
Wanneer ben je nu geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Het antwoord op deze vragen kan je hier nalezen.

Studievoortgang

De VUB hecht belang aan voldoende studievoortgang. Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding.

Alle informatie hierover vind je hier terug.

Studievoortgangsbeslissing

Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing die jou is opgelegd, kan je hiertegen in beroep gaan.