Stages

Stage bachelor criminologie

Plaats binnen de opleiding

De stage binnen de bachelor criminologische wetenschappen is een opleidingsonderdeel in het tweede semester van je laatste bachelorjaar.

Ze bedraagt 18 studiepunten en omvat 450 uur studietijd waarvan minstens 300 uur effectieve stage-uren.

Stageplaats

Meer info volgt.

Docenten en documenten

Prof. dr. Kristel [dot] beyens [at] vub [dot] be (Kristel Beyens) (voorzitter van de stagecommissie)
Mevr. Ann [dot] Evenepoel [at] vub [dot] be (Anneke Evenepoel) (stagecoördinator)

Stagereglement criminologie

Stagecontract

Meer info

De student moet de volgende documenten indienen:

  • het stageplan: uiterlijk drie weken na aanvang van de stage
  • een logboek over het verloop van de stage
  • het stageverslag dat geldt als bachelorproef
  • voor de stage intervisie moet de studenten volgende documenten voorbereiden: methodologisch opzet + verslag beschrijving stageplaats

Studenten die al op een criminologisch relevante plaats werkzaam zijn, kunnen een aanvraag indienen voor 15 oktober om een stagevervangende opdracht te mogen maken.

Meer informatie over deze documenten en de stagevervangende opdracht vind je terug in de opleidingsonderdeelfiche en in de stagewijzer op Pointcarré.

Notariële stage

Plaats binnen de opleiding

Binnen de opleiding notariaat doe je alleen stage als je kiest voor de masterproef met inbegrip van de studiestage. Deze stage omvat 40 werkdagen op een notariskantoor.

Ze bedraagt 15 studiepunten en omvat 450 uur studietijd.

Stageplaats

Je bent vrij om te kiezen waar je stage wilt lopen. De stagecommissie kan wel helpen bij het zoeken naar en kiezen voor een stageplaats of stagemeester.

Docenten en documenten

Promotor van je masterproef

Stagereglement notariaat
Stageovereenkomst notariaat

Meer info

De masterproef met studiestage bestaat uit twee delen:

  1. In het eerste deel geef je het verloop van de stage weer en reflecteer je over de activiteiten en observaties doorheen de stage (stageverslag).
  2. In het tweede deel belicht je van twee concrete gevallen die zich voordeden op kantoor tijdens de stage.

Meer info hierover kan je nalezen in het stagereglement (supra) en de opleidingsonderdeelfiche.

Sociaalrechtelijke stage

Plaats binnen de opleiding

Het opleidingsonderdeel Sociaalrechtelijke stage is een onderdeel van de afstudeerrichting Sociaal recht in de masteropleiding in de rechten en van  de masteropleiding Master of Laws in het sociaal recht en is een jaaropleidingsonderdeel.

Ze bedraagt 6 studiepunten en omvat 150 uur studietijd. Hiervan zijn 120 uur effectieve stage en 30 uur voor administratie.

Stageplaats

Je kan een stageplaats kiezen uit het document "stageplaatsen" (infra).

Docenten en documenten

Prof. dr. Guido [dot] Van [dot] Limberghen [at] vub [dot] ac [dot] be (Guido van Limberghen)

Stagereglement
Stageplaatsen
Modelformulier voor stagecontract
Modelformulier voor stageverslag
Modelformulier voor stagebeoordeling

Meer info

Meer informatie over de stage vindt je in de opleidingsonderdeelfiche of kan je vragen bij de titularis (gvlimber [at] vub [dot] ac [dot] be).

Europeesrechtelijke stage en simulaties van diplomatieke onderhandelingen

Plaats binnen de opleiding

Studenten die de afstudeerrichting 'Internationaal en Europees Recht' van het tweede masterjaar Rechten volgen, kunnen dit keuzeopleidingsonderdeel opnemen in hun studieprogramma.

De student kiest voor een stage of voor deelname aan de simulaties van diplomatieke onderhandelingen. Dit vak omvat 6 studiepunten.

Stageplaats

De titularis van het vak overlegt met jou welk advocatenkantoor het best bij jouw profiel en interesses aansluit.

Docenten en documenten

Prof. dr. Tony [dot] Joris [at] vub [dot] ac [dot] be (Tony Joris)

Meer info

  • Indien je stage wilt lopen, moet je je in de 1ste week van het academiejaar aanmelden bij de titularis van dit vak.
  • Tijdens je stage houd je een dagboek bij over je werkzaamheden in het kantoor
  • Na de stage schrijf je een eindverslag van 3000 tot 4000 woorden. Taal: Nederlands of Engels. 

Meer info over het dagboek, het eindverslag en andere aspecten van de stage kan je nalezen in de opleidingsonderdeelfiche.

Het opleidingsonderdeel Sociaalrechtelijke stage is een onderdeel van de afstudeerrichting Sociaal recht in de masteropleiding in de rechten en van de masteropleiding Master of Laws in het sociaal recht en is een jaaropleidingsonderdeel.