Masterproef

Indienen onderwerp

Voor de Master in de Rechten, Master na Master Sociaal Recht en Master na Master Internationaal en Europees Recht indienen via Mathis :

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om af te studeren na het eerste semester, dus in januari. Wat moet je daarvoor doen en welke deadline moet je in de gaten houden? Zie Afstuderen in januari.

 • 15 oktober, indien je de masterproef wilt afleggen in januari.
 • 15 november, indien je de masterproef wilt inleveren in mei of augustus.

Zie richtlijnen voor de Masterproef.

Formulieren

 

Inleveren masterproef

Deadlines voor het inleveren: (indien deze in het weekend vallen de eerstvolgende werkdag)

 • Eerste zittijd - eerste examenperiode : uiterlijk 15 december
 • Eerste zittijd - tweede examenperiode : uiterlijk 30 mei

 • Tweede zittijd: uiterlijk 16 augustus 

Op bovenvermelde data kan de masterproef ingeleverd worden in lokaal 4B302 (9u30-12u30 en 13u30-19u00).

Verdediging Masterproef

Master Rechten
Eerste zittijd - eerste examenperiode : 5 februari 2018 (wijziging naar lokaal E3.02)
Eerste zittijd - tweede examenperiode : 30 juni 2018 (lokaal D2.12, D2.13, D2.15 en D2.16)
of 2 juli 2018 (lokaal D2.13, D2.14, D2.16 en D2.18)
Tweede zittijd : 8 september 2018 (lokaal D3.11) of 10 september 2018 (lokaal D3.13)

Master Criminologie
Eerste zittijd - eerste examenperiode : 5 februari 2018 (wijziging naar lokaal E3.02)
Eerste zittijd - tweede examenperiode : 2 juli 2018 (lokaal D3.12)
Tweede zittijd : 10 september 2018 (lokaal D3.14)

Master na Master Internationaal en Europees Recht
Eerste zittijd - eerste examenperiode : 5 februari 2018 (wijziging naar lokaal E3.02)
Eerste zittijd - tweede examenperiode : 2 juli 2018 (lokaal D2.12)
Tweede zittijd : 10 september 2018 (lokaal D2.14)

Master na Master Sociaal Recht
Eerste zittijd - eerste examenperiode : 5 februari 2018 (wijziging naar lokaal E3.02)
Eerste zittijd - tweede examenperiode : 2 juli 2018 (lokaal D3.07)
Tweede zittijd : 10 september 2018 (lokaal D3.12)

Master na Master Notariaat
Eerste zittijd - eerste examenperiode : 5 februari 2018 (lokaal E3.02)
Eerste zittijd - tweede examenperiode : 2 juli 2018 (lokaal D2.15)
Tweede zittijd : 10 september 2018 (lokaal D2.12)

 

Checklist voor het indienen van de masterproef

Zie richtlijnen voor de Masterproef (wordt later online geplaatst).

Elke opleiding bepaalt zelf de voorschriften waaraan de masterproef moet voldoen voordat je het kan indienen.

Masterproef criminologie

 • indienen in 4 exemplaren (recto verso) in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • 1 elektronische versie in pdf uploaden op Pointcarré
 • abstract in het Engels
 • samenvatting in het Nederlands (min. 300, max. 400 woorden)
 • Beoordelingsformulier

Masterproefreglement criminologie zie hoofdstuk V in het OER.

Masterproef rechten en manama's (behalve notariaat)

Handleiding Turnitin

U dient uw masterproef, gebundeld met het voorblad uit Mathis, in te dienen op het vakgroepssecretariaat van de faculteit Recht en Criminologie, gebouw B, lokaal 4B303. U houdt daarbij rekening met onderstaande:

 • Indienen in 4 exemplaren (recto verso) in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs (te genereren uit Mathis)
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • Samenvatting en abstract zijn niet verplicht op te nemen
 • Omvang van 40 tot 60 pagina's voor de master rechten
 • Omvang van 35 pagina's voor de master-na-masteropleidingen
 • Lettertype Verdana, grootte 10 (8 voor voetnoten), interlinie 1.5, paginering rechts onderaan
 • Verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

Masterproefreglement rechten zie hoofdstuk V in het OER.

Masterproef notariaat

Handleiding Turnitin

MET studiestage

 • indienen in 4 exemplaren in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • samenvatting en abstract zijn niet verplicht
 • deel 1 (stageverslag) omvat min. 5 en max. 10 pagina's (m.i.v. de voetnoten); deel 2 (de casus) omvat min. 15 en max. 20 pagina's (m.i.v. voetnoten). De bibliografie en de eventuele bijlagen worden niet meegerekend voor het bepalen van het aantal bladzijden van de masterproef.
 • lettertype Verdana, interlinie 1, lettergrootte 10 (voor voetnoten 8)
 • verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

ZONDER studiestage

 • indienen in 7 exemplaren in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • samenvatting en abstract zijn niet verplicht
 • deel 1 (notarieel dossier) omvat min. 15 en max. 20 pagina's (m.i.v. de voetnoten), deel 2 (kritische noot) min. 5 en 10 pagina's (m.i.v. de voetnoten), deel 3 (doctrinaire bijdrage) min. 20 en max. 25 pagina's (m.i.v. de voetnoten). De bibliografie en de eventuele bijlagen worden niet meegerekend voor het bepalen van het aantal bladzijden van de masterproef.
 • lettertype Verdana, interlinie 1, lettergrootte 10 (voor voetnoten 8 )
 • verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

Beoordelingsformulier onderwerpen masterproef Manama Notariaat (met stage EN zonder stage)
Beoordelingsformulier stageverslag masterproef Manama Notariaat (met stage)

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je masterproef? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op Pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad cursussen. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je zullen helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij je promotor of zijn assistent
 • terecht bij de medewerkers van het Studiebegeleidingscentrum (SBC)
 • een van de trainingen volgen die het SBC organiseert (BAMA schrijven, omgaan met uitstellen bij schrijven BAMA-proef, omgaan met faalangst, ... 

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement met aanvullende facultaire bepalingen (art. 120 t.e.m. 127, pp. 60-75).

Scriptieprijzen