Masterproef

Indienen onderwerp

Voor de Master in de Rechten, Master na Master Sociaal Recht en Master na Master Internationaal en Europees Recht indienen via Mathis :

Master na Master Notariaat en Master Criminologische wetenschappen bezorg het formulier titel masterproef per e-mail naar faculteit [dot] rechten [at] vub [dot] ac [dot] be

 • 1 december, indien je de masterproef wilt afleggen in januari voor alle studenten.
 • 15 november, indien je de masterproef wilt inleveren in mei of augustus voor Master in de Criminologische Wetenschappen.
 • Uitzonderlijk 1 december, indien je de masterproef wilt inleveren in mei of augustus voor Master in de Rechten, Master na Master Sociaal Recht en Master na Master Internationaal en Europees Recht.

Formulieren

Dit formulier moet zowel door jou als je promotor ondertekend worden.

Inleveren masterproef

Deadlines voor het inleveren: (indien deze in het weekend vallen de eerstvolgende werkdag)

 • Eerste zittijd - tweede examenperiode  (juni): uiterlijk 15 mei indienen.

 • Tweede zittijd: uiterlijk 16 augustus indienen

Op bovenvermelde data kan de masterproef ingeleverd worden in lokaal 4B302 (9u00-12u00 en 13u00-19u00).

Verdediging Masterproef

Master Criminologie, ManaMa IERE-SORE en Notariaat:

11 september 2017 voor ManaMa IERE, SORE en Notariaat
8 september voor Master Criminologie (2de zittijd):

 • ManaMa IERE - lokaal D3.12
 • ManaMa SORE - lokaal D3.10
 • Master Criminologie:
  profiel jeugdcriminologie - lokaal E2.01
  profiel penologie - lokaal E3.02
  profiel politie en veiligheid - lokaal E3.05
 • ManaMa Notariaat - lokaal D3.04

Master Rechten:

 • 2de zittijd, 1, 8 of 11 september (geen registratie via pointcarré nodig) - lokaal 4C306 of 4B302
  (reservelokalen 1 september D3.17 en 11 september D2.24)

 

Checklist voor het indienen van de masterproef

Elke opleiding bepaalt zelf de voorschriften waaraan de masterproef moet voldoen voordat je het kan indienen.

Masterproef criminologie

 • indienen in 4 exemplaren (recto verso) in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • 1 elektronische versie in pdf uploaden op Pointcarré
 • abstract in het Engels
 • samenvatting in het Nederlands (min. 300, max. 400 woorden)
 • Beoordelingsformulier

Masterproefreglement criminologie zie hoofdstuk V in het OER.

Masterproef rechten en manama's (behalve notariaat)

Handleiding Turnitin

U dient uw masterproef, gebundeld met het voorblad uit Mathis, in te dienen op het vakgroepssecretariaat van de faculteit Recht en Criminologie, gebouw B, lokaal 4B303. U houdt daarbij rekening met onderstaande:

 • Indienen in 4 exemplaren (recto verso) in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs (te genereren uit Mathis)
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • Samenvatting en abstract zijn niet verplicht op te nemen
 • Omvang van 40 tot 60 pagina's voor de master rechten
 • Omvang van 35 pagina's voor de master-na-masteropleidingen
 • Lettertype Verdana, grootte 10 (8 voor voetnoten), interlinie 1.5, paginering rechts onderaan
 • Verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

Masterproefreglement rechten zie hoofdstuk V in het OER.

Masterproef notariaat

Handleiding Turnitin

MET studiestage

 • indienen in 4 exemplaren in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • samenvatting en abstract zijn niet verplicht
 • deel 1 omvat min. 5 en max. 10 pagina's; deel 2 omvat min. 15 en max. 20 pagina's
 • lettertype Times New Roman, interlinie 1, lettergrootte 12 (voor voetnoten 10)
 • verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

ZONDER studiestage

 • indienen in 6 exemplaren in lokaal 4B303 tegen ontvangstbewijs
 • Bewijs uploaden Turnitin overhandigen
 • samenvatting en abstract zijn niet verplicht
 • deel 1 omvat min. 15 en max. 20 pagina's, deel 2 min. 5 en 10 pagina's
  deel 3 min. 20 en max. 25 pagina's
 • lettertype Times New Roman, interlinie 1, lettergrootte 12 (voor voetnoten 10)
 • verwijzingen worden in voetnoten opgenomen overeenkomstig de laatste versie van het juridische referentiesysteem V&A

Beoordelingsformulier onderwerpen masterproef Manama Notariaat (met stage EN zonder stage)
Beoordelingsformulier stageverslag masterproef Manama Notariaat (met stage)

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je masterproef? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op Pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad cursussen. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je zullen helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij je promotor of zijn assistent
 • terecht bij de medewerkers van het Studiebegeleidingscentrum (SBC)
 • een van de trainingen volgen die het SBC organiseert (BAMA schrijven, omgaan met uitstellen bij schrijven BAMA-proef, omgaan met faalangst, ... 

Reglementaire bepalingen

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in het Onderwijs- en Examenreglement met aanvullende facultaire bepalingen (art. 120 t.e.m. 127, pp. 60-75).

Scriptieprijzen