Naar het buitenland

Erasmusuitwisseling

Aan de Vrije Universiteit Brussel kan je met het Erasmus + programma een leerervaring opdoen aan een buitenlandse universiteit in een EU- of EER-land.

Algemene informatie

Hieronder vind je de slides van de infosessie die werd gegeven over Erasmusuitwisseling:

Erasmusprocedure

Mobiliteitsproject

Partnerinstellingen

Ondersteuning

De administratieve ondersteuning van uitgaande Erasmusstudenten wordt geregeld door het Studenten Administratie Centrum (SAC).

Daar kan je terecht voor alle vragen die betrekking hebben op de administratieve aspecten van uitwisseling: uitwisselingsdossier, online applicatie, beurzen, verzekeringen, etc.

Je kan hen e-mailen op erasmus [dot] outgoing [at] vub [dot] ac [dot] be

Exchange coördinatoren

Voor vragen over bestemmingen en de inhoudelijke invulling van je learning agreement(of de vakken die je wil uitwisselen geschikt zijn voor jouw opleiding) neem je contact op met de exchange coördinator van je opleiding:

  • Tim [dot] Vantilborgh [at] vub [dot] ac [dot] be (psychologie)
  • Delphine [dot] West [at] vub [dot] be (psychologie)
  • Julie [dot] Rodeyns [at] vub [dot] be (agogische wetenschappen)
  • Free [dot] de [dot] Backer [at] vub [dot] be (onderwijskunde)

Aanvraag erasmusuitwisseling

Bestemming

Studenten kunnen enkel op uitwisseling gaan naar een gastinstelling waarmee een akkoord is afgesloten (voor de stages geldt een andere regeling, zie onderaan). Indien er meer kandidaten zijn dan toegelaten in de overeenkomst met de gastinstelling, zal er rekening gehouden worden met de studieresultaten.

Een eerste voorstel voor een learning agreement

Een learning agreement is een vergelijkende tabel van opleidingsonderdelen (verplichte en keuzevakken) aan de VUB en aan de onthaalinstelling. Houd rekening met het volgende:

  1. uitwisseling van vakken dient minimum 15 ECTS te bedragen, maar er wordt de voorkeur aan gegeven om minimum 30 ECTS (volledig semester) uit te wisselen.
  2. wat de keuzevakken betreft, kan je vrij kiezen door welke vakken deze vervangen worden in het buitenland. De vakgroepencoördinator dient echter alle keuzes te bevestigen en kan vakken weigeren.
  3. Het voorstel stel je zelf op obv de info verschaft door de gastinstelling (website en mailcontact met plaatselijke exchange coördinator) en voorbeelden van vorige academiejaren.
    Voor ondersteuning en vragen hierover kan je terecht bij de exchange coördinator van je opleiding.

Een eerste voorstel dien je in per mail bij de exchange coördinator ter goedkeuring van de facultaire commissie internationalisering. Hiervoor gebruik je het document dat ter beschikking wordt gesteld op Pointcarré Exchange PE.

De deadline voor het indienen van een eerste voorstel wordt vermeld tijdens de infosessie (meestal voorlaatste week van februari). Let op: dit is niet de officiële applicatie zelf. Deze gebeurt online via het systeem van het SAC.

Online applicatie

Indien je van je exchange coördinator het bericht krijgt dat je voorstel is goedgekeurd door de facultaire commissie internationalisering kan je je learning agreement definitief invullen in de officiële online applicatie module van het SAC - Erasmus VUB. Indien je geen akkoord krijgt van de facultaire commissie, wordt je aanvraag sowieso niet weerhouden en heeft het geen zin om ze officieel in te dienen.

Voor vragen en support ivm de online applicatie contacteer SAC via erasmus [dot] outgoing [at] vub [dot] ac [dot] be

Om je aanvraag finaal in te dienen druk je de volledige online aanvraag met alle vereiste documenten (o.m. learning agreement, afdruk puntenbladen, kopie health insurance card, pasfoto) in viervoud af.

De volledig ingevulde aanvraag in drievoud (de 4de kopie is voor jezelf) breng je ondertekend binnen op het facultaire secretariaat bij Mevr. Van Mol of bij de exchange coördinator.

De deadline hiervoor wordt meegedeeld tijdens de infosessie en dient gerespecteerd te worden. Laattijdige aanvragen worden niet weerhouden.

Erasmusuitwisseling in het kader van een stage

Wanneer de Erasmusuitwisseling op het niveau van de stage gebeurt, geldt een andere procedure. In dat geval dient er contact opgenomen te worden met de exchange coördinator van je opleiding en de stagebegeleider.