Masterproef

De masterproef is meestal de laatste sprint naar je diploma. Hieronder vind je dan ook nuttige info om behouden aan te komen.

Indienen onderwerp

Bezorg het formulier onderwerp-titel-promotor aan het faculteitssecretariaat:

Masterproef Psychologie

Wil je meer info over masterproef I en masterproef, of overweeg je om na je master aan onderzoek te doen? Kijk dan zeker hier.

Goedgekeurde titels en leescommissies

Lijst met goedgekeurde titels en leescommissies 2015-2016. 

Ingeval van titelwijziging dien je een aangepast titelformulier te bezorgen met vermelding van je nieuwe titel (NL & ENG). Na ondertekening door de promotor dien je dit te bezorgen aan het faculteitssecretariaat (3C207 of via facpe [at] vub [dot] ac [dot] be).  

inleveren masterproef

Het indienen van de masterproef kent verschillende deadlines:

 • 1ste semester => maandag 18 december 2017 voor 16u (3C207)
  Dit is alleen mogelijk na een online aanvraag in je selfservice studenten (voor 1 november)

 • 1ste zittijd => maandag 28 mei 2018 voor 16u (3C207)

 • 2de zittijd => maandag 13 augustus 2018 voor 16u (3C207)

Je vindt de data van bekendmaking cijfers en (eventuele) mondelinge verdediging terug in onze facultaire (examen)kalender.

Checklist voor het indienen van de masterproef

 • Indienen in 3 exemplaren (A4-formaat - niet ingebonden met ringen) Voor een duo-thesis moeten er in totaal ook slechts 3 exemplaren worden ingediend. Indien er een co-promotor is, moet er een exemplaar extra worden ingediend.  Indien de begeleider niet de promotor of co-promotor is, wordt in overleg met de begeleider een extra exemplaar (eventueel elektronisch) afgegeven.
 • 1 elektronisch exemplaar: via elektronische drager of via e-mail naar facpe [at] vub [dot] ac [dot] be Vergeet zeker je faculteit, studierichting, titel, promotor en je naam niet te vermelden.

 • Samenvatting: sjabloon samenvatting, 1x een apart A4-blad: 300 woorden. Je plaatst deze na het titelblad.

 • Lay-out: sjabloon titelblad, lettertype Verdana 9, witte achtergrond/wit papier (titelblad en masterproef zelf).

 • Maximum 15 000 woorden. Hierin zijn niet inbegrepen of meegeteld: titelblad, index, samenvatting, dankwoord, referentielijst en bijlagen. Het aantal woorden wordt ook vermeld op het titelblad

 • ENKEL indien van toepassing: sjabloon geheimhoudingsovereenkomst

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je proef? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad cursussen. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je zullen helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij je promotor of zijn assistent
 • terecht bij de medewerkers van het Studiebegeleidingscentrum (SBC)
 • een van de trainingen volgen die het SBC organiseert (BAMA schrijven, omgaan met uitstellen bij schrijven BAMA-proef, omgaan met faalangst, ... )

Reglementen en opleidingsspecifieke informatie

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in Onderwijs- en examenreglement (art. 120 t.e.m. 127, pp. 54-62).

Opleidingsspecifieke info kan je terugvinden op de vakgroepwebsites: