Masterproef

De masterproef is meestal de laatste sprint naar je diploma. Hieronder vind je dan ook nuttige info om behouden aan te komen.

Indienen onderwerp

Bezorg het formulier onderwerp-titel-promotor aan het faculteitssecretariaat:

Masterproef Psychologie

Wil je meer info over masterproef I en masterproef, of overweeg je om na je master aan onderzoek te doen? Kijk dan zeker hier.

Goedgekeurde titels en leescommissies

Ingeval van titelwijziging dien je een aangepast titelformulier te bezorgen met vermelding van je nieuwe titel (NL & ENG). Na ondertekening door de promotor dien je dit te bezorgen aan het faculteitssecretariaat (3C207 of via facpe [at] vub [dot] ac [dot] be).  

inleveren masterproef

Het indienen van de masterproef kent verschillende deadlines:

 • 1ste semester => maandag 18 december 2017 voor 16u (3C207)
  Dit is alleen mogelijk na een online aanvraag in je selfservice studenten (voor 1 november)

 • 1ste zittijd => maandag 28 mei 2018 voor 16u (3C207)

 • 2de zittijd => maandag 13 augustus 2018 voor 16u (3C207)

Je vindt de data van bekendmaking cijfers en (eventuele) mondelinge verdediging terug in onze facultaire (examen)kalender.

Checklist voor het indienen van de masterproef

 • Indienen in 3 exemplaren (A4-formaat - niet ingebonden met ringen) Voor een duo-thesis moeten er in totaal ook slechts 3 exemplaren worden ingediend. Indien er een co-promotor is, moet er een exemplaar extra worden ingediend.  Indien de begeleider niet de promotor of co-promotor is, wordt in overleg met de begeleider een extra exemplaar (eventueel elektronisch) afgegeven.
 • 1 elektronisch exemplaar: via elektronische drager of via e-mail naar facpe [at] vub [dot] ac [dot] be Vergeet zeker je faculteit, studierichting, titel, promotor en je naam niet te vermelden.

 • Samenvatting: sjabloon samenvatting, 1x een apart A4-blad: 300 woorden. Je plaatst deze na het titelblad.

 • Lay-out: sjabloon titelblad, lettertype Verdana 9, witte achtergrond/wit papier (titelblad en masterproef zelf).

 • Maximum 15 000 woorden. Hierin zijn niet inbegrepen of meegeteld: titelblad, index, samenvatting, dankwoord, referentielijst en bijlagen. Het aantal woorden wordt ook vermeld op het titelblad

 • ENKEL indien van toepassing: sjabloon geheimhoudingsovereenkomst

Hulp bij je masterproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je proef? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad cursussen. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je zullen helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij je promotor of zijn assistent
 • terecht bij de medewerkers van het Studiebegeleidingscentrum (SBC)
 • een van de trainingen volgen die het SBC organiseert (BAMA schrijven, omgaan met uitstellen bij schrijven BAMA-proef, omgaan met faalangst, ... )

Reglementen en opleidingsspecifieke informatie

Reglementaire bepalingen in verband met de masterproef kan je raadplegen in Onderwijs- en examenreglement (art. 120 t.e.m. 127, pp. 54-62).

Opleidingsspecifieke info kan je terugvinden op de vakgroepwebsites: