Examens

 

Examenrooster

Bekendmaking

Volgens artikel 106 van het Onderwijs- en examenreglement moeten de examenroosters

  • van de eerste zittijd (januari + juni) ten minste 4 weken voor de start van de examens worden bekendgemaakt
  • van de tweede zittijd (augustus)  ten minste twee weken vooraf worden gepubliceerd.

De data van de examenperiodes vind je terug in de academische kalender.

Planning

Het (voorlopige) examenrooster eerste zittijd 2017-2018 vind je via onderstaande link. Voor mondelinge examens met meer dan één examenmoment dien je in te schrijven via Pointcarré. De handleiding vind je hier.

      >>>  <<<  

 Een overzicht van de volledige eerste zit vind je hier.

Bekendmaking examenresultaten

Je vindt de data van bekendmaking van de resultaten in de facultaire examenkalender.

Hier vind je hoe je je resultaten online kan bekijken (tenzij je afstudeert in de 1e semester zittijd kan je in februari enkel via de navigatie 'mijn cijfers tonen' je punten zien).  

Nuttige informatie

Ombudspersoon

Met opmerkingen en klachten over de examenregeling, het examenverloop, de beoordeling van de masterproef, de deliberatie, het bekendmaken van de resultaten, de studievoortgang op basis van examens en het halen van een creditbewijs kan je terecht bij de facultaire ombudspersoon.

Ziekte en afwezigheid

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan examen

Meer informatie over de te volgen procedure bij afwezigheid (overmacht) vind je terug in art. 111-112 van het facultaire Onderwijs- en examenreglement.

Overlappingen

Overlappingen (overlapping = examen op hetzelfde tijdstip !!) dienen

  • binnen de 5 kalenderdagen na bekendmaking van het volledige examenrooster gemeld te worden aan het faculteitssecretariaat.

Zie ook art. 106§2 in het Onderwijs- en examenreglement.

Deliberatie en studievoortgang

Deliberatie

Wil je weten hoe het zit met eventuele buispunten?
Hoe worden de examencijfers afgerond?
Wanneer ben je nu geslaagd met voldoening, onderscheiding, grote of grootste onderscheiding?

Het antwoord op deze vragen kan je hier nalezen.

Studievoortgang

De VUB hecht belang aan voldoende studievoortgang. Indien je niet voldoende studievoortgang boekt, kan de examencommissie bindende voorwaarden opleggen voor je herinschrijving in dezelfde opleiding.

Alle informatie hierover vind je hier terug.

Onderwijs- en examenreglement (OER)

Reglementaire bepalingen (algemeen + facultair) in verband met de examens kan je raadplegen in Onderwijs- en examenreglement:

Onderwijs- en examenreglement 2017-2018 met facultaire aanvullingen