Bachelorpaper

TALK »

SKAR »

HIST »

TTKA »

FILO »

Indienen onderwerp

Eerst registreer je zelf het opleidingsonderdeel 'paper' in de Selfservice Studenten. Vervolgens dien je het formulier bachelorpaper in bij het vakgroepensecretariaat van je opleiding.

Inleveren bachelorpaper

Deadlines voor het inleveren:

 • 1e semester ==> uiterlijk 08 januari 2018 indienen. Dit is alleen mogelijk na een online aanvraag in je selfservice studenten (voor 1 november)
 • 1e zittijd ==> uiterlijk 29 mei 2018 indienen

 • Tweede zittijd ==> uiterlijk 06 augustus 2018 indienen

Je levert de bachelorpaper in op het vakgroepsecretariaat (gebouw B, 5de verdieping, lokaal 404).

Reglementen

Elke opleiding bepaalt zelf de voorschriften waaraan de bachelorpaper moet voldoen. Je kan ze nalezen in het bachelorpaperreglement van je opleiding.

Reglementen bachelorpaper

Concreet vind je er terug

 • welke typografie (lettertype, -grootte, interlinie,...) je moet hanteren
 • hoeveel exemplaren je moet inleveren
 • hoeveel woorden de samenvatting moet bevatten
 • of je een abstract moet bijvoegen
 • ect.

Hulp bij je bachelorproef

Heb je hulp nodig bij het schrijven van je bachelorpaper? Raadpleeg dan het handboek 'Eerste Hulp bij Onderzoeksproblemen' (EHBO-kit) op pointcarré.

Je vindt dit onder het tabblad cursussen. Hierin vind je de algemene onderzoeksregels en -beginselen die je helpen bij het opstarten, uitvoeren en rapporteren van een onderzoeksproject.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij je promotor of zijn assistent
 • terecht bij de medewerkers van het Studiebegeleidingscentrum (SBC)
 • een van de trainingen volgen die het SBC organiseert (Academisch Nederlands, schrijven van bachelor-/masterproef, omgaan met faalangst, ... )